Eerste betalingen ouderschapsverlof een feit

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) heeft een aanvang gemaakt met het uitkeren van het loon gedurende het ouderschapsverlof. De eerste 10 aanvragen zijn goedgekeurd, waarvan 8 betrekking hebben op moederschapsverlof (zwangerschaps- en bevallingsverlof) en 2 op vaderschapsverlof. De uitkering houdt in dat het loon over de verlofperiode volledig wordt uitbetaald. Het moederschapsverlof duurt 16 weken, terwijl het vaderschapsverlof 8 dagen duurt, verspreid over een bepaalde periode.
Nu het doorbetalen van het wettelijk verplichte ouderschapsverlof een feit is, is daarmee een decennialang onrecht naar werkende ouders toe hersteld, in het bijzonder naar werkende moeders. Suriname kent weliswaar al vanaf de jaren zestig doorbetaald zwangerschapsverlof bij enkele grote bedrijven in de particuliere sector, maar dat was des werkgever of het geschiedde op basis van een willekeurig beleid. Met de aanname van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, die in 2019 in werking is getreden, is het recht op doorbetaald ouderschapsverlof voor elk werknemer thans gewaarborgd.
Het Bureau FVO heeft zijn deuren in februari 2023 opengesteld. Werkgevers en bedrijven worden vanaf toen al in de gelegenheid gesteld de registratie van hun werknemers te doen. De verplichte afdracht van de premie voor ouderschapsverlof is ingegaan per april 2023. De bijdrage van de werkgevers dient maandelijks te geschieden. Deze bestaat uit een procent (1%) van het brutoloon van de werknemer, wat inhoudt dat de werknemersbijdrage maximaal een half procent (½%) en de werkgeversbijdrage minimaal een half procent (½%) bedraagt.