Een jaar na de verkiezingen… tijd voor evaluatie

Een jaar na de verkiezingen en ongeveer tien maanden na het aanzitten van de nieuwe regering, is het tijd om een evaluatie te doen. Aan de hand van de recente mededelingen gedaan door president Santokhi heb ik getracht een samenvatting te maken van hetgeen is overgenomen na de verkiezingen en wat er tot nu toe is bereikt door de huidige regering. Een vraag die velen zich stellen luidt: Wat heeft de regering tot nu toe kunnen bewerkstelligen? Een heleboel mensen reageren dan ook teleurgesteld op diverse sociale media kanalen, omdat men de mening is toegedaan dat de nieuwe regering haar beloftes niet nakomt. Het is dan goed en eerlijk naar zowel de regering als het volk toe om met de neus op de feiten te drukken. Ten eerste is het goed om stil te staan bij wat de regering heeft overgenomen. Niet 1, niet 2 maar meerdere crises achtergelaten door de vorige regering, zijn als bagage meegenomen na de verkiezing. De financiële crisis is de eerste die overgenomen is met een enorme schuldenlast. Het gevolg van deze crisis is de armoede. Daarnaast heeft de Covid-19 pandemie ook een grote impact op de economie met alle gevolgen van dien. Last but not least hebben we de afgelopen tijd te kampen gehad met een enorme wateroverlast, welke momenteel een hele grote uitdaging vormt voor de regering, mede vanwege het achterstallig onderhoud van de afgelopen 10 jaren. De verschillende crises komen tot uiting in de hoge schuldenlast, hoge prijzen in de winkels, enorm fluctuerende wisselkoersen voor vreemde valuta, tekorten aan deviezen en weinig geld in de staatskas met als gevolg dat er weinig vertrouwen is bij de burgerij. Ook de Covid-19 pandemie heeft sinds vorig jaar een enorme druk gelegd op de financiële positie van de overheid, bedrijven en huishoudens. Om deze verschillende crises aan te pakken en zaken weer op orde te stellen is crisisstrategie, crisisleiderschap en crisismanagement nodig. Voor wat betreft de financiële crisis kan gezegd worden dat de huidige regering niet verwacht had dat het zo complex zou zijn. De wederopbouwplannen van de huidige regering waren dan dus ook opgesteld aan de hand van de in 2019, 1 jaar voor de verkiezing, gepresenteerde cijfers waaruit bleek dat het BBP (Bruto Binnenlands Product) 80% van de schuldpositie omvatte. De cijfers werden helaas niet door de toenmalige regering gepresenteerd, maar door het IMF. De internationaal vastgestelde norm is 60% van het BBP. Toen de huidige regering aan de macht kwam en na evaluatie de uiteindelijke cijfers naar voren kwamen, bleek de schuld schrikbarend groot, te weten 180% van het BBP. Het land zit dus letterlijk en figuurlijk in een diep dal. Met behulp van internationaal ingeschakelde bureaus en strakke besparingen is het uiteindelijk gelukt een positief saldo over te houden voor wat betreft het nationaal budget. De financiële crisis is nu dus beheerst. Voor wat betreft de schuldencrisis zijn er momenteel onderhandelingen gaande met verschillende partijen in de hoop dat deze positief verlopen. Ook bij verschillende landen zoals China en India zijn er enorme schulden. Op basis van bevriende samenwerkingsverbanden is aan hen forgiveness gevraagd. De belangrijkste punten waarop de focus nu gelegd zal worden zijn herstel van de bestuurlijke- en vertrouwenscrisis. Dit kan bewerkstelligd worden door met name goede degelijke communicatie naar de samenleving toe. Het doel is om de rust in de samenleving terug te brengen. Nadat de economie is hersteld zullen er duurzame maatregelen volgen, welke zullen leiden tot de groeifase van Suriname. De president beaamt dat het geduld van het volk op de proef wordt gesteld maar verzoekt een ieder dan ook om laster, haat en negativiteit achterwege te laten. De belofte is gedaan om zo spoedig mogelijk de druk uit de samenleving te halen. Er wordt dan ook dag en nacht heel hard gewerkt om de belofte na te komen. Het is nu meer dan ooit nodig dat wij met z’n allen de volle ondersteuning geven aan de regering en stoppen met vingerwijzing en schuldverwijt, zodat wij gezamenlijk uit de diverse crises komen. Laten wij erop vertrouwen dat de leuze w’o set’en tot zijn recht zal komen. Ragini D. Dhanes MICL LL.B. …………


Lees verder