Edgar Sampie: “Verhoging nachtdienstpremie en voedingsgelden KPS worden vertraagd”

“De verhoging van de nachtdienstpremie en voedingsgelden van het Korps Politie Suriname worden vertraagd.” Dit zegt Edgar Sampie, voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie in De Nationale Assemblee, in gesprek met Suriname Go. Zoals hij vernomen heeft, heeft korpschef Roberto Prade de beschikking voor de nachtdienstpremie en voedingsgelden nog niet gestuurd naar de afdeling Salarisadministratie van het KPS.
Als dit uiterlijk morgen niet gebeurt, zullen de aanpassing van de nachtdienstpremie en het voedingsgeld van politiemannen eind deze maand niet aangepast zijn. “In dat geval zal je weer horen dat minister Kenneth Amoksi zijn beloftes niet nakomt, terwijl het de korpschef is, die zaken heeft vertraagd.” Hij hoopt dat er vandaag alsnog vaart achter is gezet.
Het is belangrijk dat de toelages vooral in deze periode uitbetaald worden, gezien het feit dat de agenten zich dag en nacht inzetten, tijdens operatie ‘Veilig Suriname’, die nu in volle gang is. Uit de beschikking blijkt dat de bedragen met terugwerkende kracht (twk) uitbetaald zullen worden vanaf 1 juli 2021.
Eerder heeft ook secretaris tevens woordvoerder van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, aangegeven, dat zij de beschikking reeds gezien hebben, maar dat zij informeel ook hebben vernomen dat de beschikking de salarisadministratie nog niet bereikt heeft. Hij gaf ook te kennen dat het wensenpakket uit 2017 nog steeds in behandeling is.
Echter, vooruitlopend daarop, hebben zij overeenstemming met de regering kunnen bereiken om de bedragen alvast te brengen naar SRD 100. Het voedingsgeld bij overwerk was voorheen SRD 48. Dit bedrag dat is achterhaald is nu opgetrokken naar SRD 100. Ook de nachtdienstpremie, die voorheen SRD 20 was, is nu naar SRD 100.