Edgar Lodewijk Cyrus (90) Paramaribo 15-10-2020

Paramaribo 18 oktober 2020
Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor de liefde  en jaren die wij met elkaar hebben mogen delen, maakt mevrouw de weduwe Shirley Cyrus-Brown bekend dat is heengegaan haar liefhebbende echtgenoot

                                     EDGAR LODEWIJK CYRUS
                               op de gezegende leeftijd van 90 jaar 
Hij was gepensioneerde van de Suralco, afdeling Power-house.   
De uitvaart vindt plaats op woensdag 21 oktober 2020 op de begraafplaats Rene’s Hof aan de Waakhuizenlaan. 
Van 16.00u – 16.30u is er gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen                 
16.30u –  17.00u de uitvaartdienst  
17.00u wordt hij naar zijn laatste rustplaats begeleid
Verzoeke geen rouwbeklag.
Wij doen een dringend beroep op u,  de Covid-19 voorzorgsmaatregelen strikt in acht te nemen.

Edgar Lodewijk Cyrus
geboren Nickerie 1-12-1929overleden Paramaribo 15-10-2020
Begraafplaats/crematoriumRene’s HofParamaribo

Namens de nabestaanden:Mevr S .Cyrus-Brown

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl