Economische Zaken wil afrekenen met inefficiëntie bij vrachtafhandeling

08/04/2021 10:03 – Merredith Bruce

Irene Spangenthal van HEM Suriname hoopt dat er paal en perk wordt gesteld aan ‘vrijheden’ van havenmedewerkers. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Processen bij het inklaren van goederen op de haven moeten, waar nodig, efficiënter worden gemaakt. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zei woensdag vóór aanvang van de wekelijkse vergadering van de raad van ministers tegen verslaggevers dat het ministerie hieraan gaat werken.
Onlangs is met de leiding van Havenbeheer hierover gesproken. “Wat kan sneller afgehandeld worden en tegen een lagere kostprijs?” Onder de noemer ‘inefficiënties’ plaatst ze ook ontoelaatbare handelingen zoals het aannemen van steekpenningen.
De bewindsvrouw denkt dat inefficiëntie van invloed kan zijn op de kostprijs van vooral geïmporteerde consumptiegoederen en uiteindelijk wordt de consument daarvan de dupe. Het is belangrijk dat importeurs niet meer kosten maken dan strikt nodig, waardoor doorrekening naar de klant niet hoeft.
Ze weet uit eigen waarneming dat sommige dingen bijna als normaal worden gezien, omdat systemen niet transparant zijn of niet op de juiste wijze verantwoording wordt afgelegd. “Het is bijna normaal om te zeggen ‘yu musu gi mi wan soft’ maar die soft is een steekpenning. Dat extraatje wordt uiteindelijk doorberekend in de winkelprijs.”
Over dit laatste heeft Irene Spangenthal, directeur van import- en distributiebedrijf HEM Suriname, haar bedenkingen. Ze ziet niet gauw grote invloed van inefficiënties bij de inklaring van goederen op de winkelprijzen. Ze noemt de uitleg van de minister “niet zo logisch”. “Het is een sprookje om te denken dat dit een hele impact zal hebben op prijzen in de winkels”, zegt de importeur tegen de Ware Tijd.
Spangenthal legt uit dat er twee zaken zijn die een stuwende werking hebben op winkelprijzen: oorzaken waar Suriname zelf niets aan kan doen en oorzaken waar het land wel invloed op heeft. In het eerste geval gaat het om hoge vrachttarieven door een tekort aan containers en omdat grondstoffen duurder zijn geworden.
Anderzijds is er volgens haar “een hele lijst” van stuwende factoren waar Suriname wél wat aan kan doen. “We betalen behoorlijke kosten en toelages, doordat de rivier nog steeds niet is uitgebaggerd”, doet ze een greep uit de lijst.
Bij het tweede voorbeeld is ze voorzichtig omdat ze niemand tegen de schenen wil trappen. Het gaat dan om de gewoonte waarbij containers langer blijven staan, omdat medewerkers op de haven het werk aanhouden door privébezigheden. Er moet wat haar betreft “paal en perk” worden gesteld aan deze “vrijheden”. Spangenthal juicht daarom de ordening die de minister nastreeft toe.
Raymond Hasnoe van de Vereniging Surinaamse Winkeliers vindt dat “sowieso” de inefficiënties moeten worden weggewerkt, maar denkt zelf ook niet dat zoals de situatie nu is, die doorwerkt naar de prijzen. Hij houdt eraan vast dat door kartelvorming van bepaalde groepen en prijsafspraken de prijzen schommelen wat nadelig is voor de keten.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname