‘ECD kan nu heel wat prijzen doen droppen’

15/10/2020 22:22

Albert Alleyne kijkt uit naar de verrichtingen van de ECD. : dWT  
PARAMARIBO – De Consumentenkring juicht het toe dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) burgers de mogelijkheid biedt om door te geven als personen zich niet houden aan de officiële wisselkoers. Er is een infolijn geopend waar mensen naar toe kunnen bellen, indien gewenst anoniem. “We zien graag een WhatsAppnummer voor opgave van onregelmatigheden”, zegt Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, tegen de Ware Tijd.
De CBvS constateert dat niet eenieder zich houdt aan de officiële koers en wijst erop dat de dagelijks gepubliceerde wisselkoers voor de gehele economie geldt. “Het hanteren van hogere verkoopkoersen dan de gepubliceerde voor de Amerikaanse dollar is geenszins toegestaan”, waarschuwt de moederbank.
Alleyne ziet hierin een goede gelegenheid voor de Economische Controledienst (ECD) bij de prijscontrole. “Want dit houdt in dat de prijs van producten nu bepaald moet worden door de maximale prijs van de Centrale Bank-koers. De ECD kan nu heel wat prijzen doen droppen.” De wisselkoersverhoudingen ten opzichte van overige buitenlandse betaalmiddelen worden afgeleid van de officiële verkoopkoers en de gangbare internationale koersnoteringen, meldt de bank.
Meldingen worden door haar geregistreerd en tegen overtreders zullen maatregelen getroffen worden als het gaat om onder haar toezicht staande financiële instellingen. Als het om andere gaat, zullen tezamen met bevoegde overheidsinstanties en autoriteiten passende acties onder- nomen worden.
Alleyne stelt hierop dat de controle aan een commissie moet worden overgelaten, zodat meteen effectief kan worden opgetreden. Hij roept evenals de bank consumenten op om mee te werken en niet op jacht te gaan voor een hogere koers voor een paar euro’s of dollars.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname