‘EBS wordt bewust financieel gehandicapt gehouden’

17/08/2020 08:03 – Wilfred Leeuwin
 
PARAMARIBO – De Energiebedrijven Suriname (EBS) worden door voornamelijk corruptie en slecht management bewust financieel gehandicapt gehouden. “Dit staatsbedrijf staat er heel slecht voor, zowel financieel als moreel”, zegt energiedeskundige Viren Ajodhia tegen de Ware Tijd.
Het grote probleem is dat de onderneming financieel ongezond is en niet voldoende inkomsten heeft. Volgens hem ligt het niet aan overtollig personeel, “want ook al ontsla je alle medewerkers dan nog is er geen geld, zo erg is het”. Wat de situatie verergert zonder dat er zicht is op verbetering, is dat er gretig misbruik wordt gemaakt van deze situatie en dat het bedrijf bewust in deze ‘gehandicapte’ positie wordt gelaten.
Alleen door transparant en eerlijk beleid, en met kundige aanpak kan het bedrijf gered worden. Ajodhia was door de regering gevraagd zitting te nemen in de raad van commissarissen maar heeft hiervan afgezien nadat bekend was geworden dat Andy Rusland als president-commissaris wordt gehandhaafd. “Als je dit soort mensen handhaaft, dan had je liever kunnen samenwerken met de NDP”, zegt Ajodhia doelend op het feit dat Rusland minister is geweest in de regering Bouterse-1 en daarna adviseur van het regiem. Hij zegt zijn besluit om te bedanken alleen te willen heroverwegen wanneer mensen die meewerken aan het corrupte en falende beleid bij de EBS niet worden gehandhaafd.” We kunnen niet een plan gaan uitvoeren waarmee geld wordt verdiend dat vervolgens wordt gestolen. Dat ga ik niet toestaan en laat me duidelijk zijn: ook al was de heer Rusland gewoon lid van de raad gebleven, zou ik hebben bedankt.”
De energiedeskundige licht toe hoe in de afgelopen jaren mismanagement en corruptie het staatsbedrijf te gronde hebben gericht. “Wanneer de EBS in een district of het achterland een generator heeft staan die vervangen moet worden, wordt dat niet op tijd gedaan. Men wacht op het kritieke moment dat de stroomvoorziening volledig komt weg te vallen. In dat urgente geval moet met spoed een leverancier gevonden worden om een nieuwe generator te leveren. Omdat EBS geen geld heeft wordt uitgekeken naar een leverancier die meteen een generator kan leveren op afbetaling. Die leverancier, meestal met politieke relaties, gaat akkoord onder de voorwaarde dat voor de generator veel duurder wordt betaald.” Ajodhia zegt dat wanneer volgens de regels een openbare aanbesteding wordt gehouden er wordt gekozen voor de laagste inschrijver. Maar omdat die niet kan voorfinancieren wordt gekozen voor een leverancier die hoog heeft ingeschreven. Die vraagt een garantie van de overheid in de vorm van contante betaling. De aflossing van die schuld aan de Staat is en blijft altijd bij de EBS. “Deze werkwijze wordt al jaren toegepast.”
Ajodhia noemt tariefsverhoging onvermijdelijk, “maar daar zit de burger, zeker onder deze omstandigheden en met het slechte imago van het bedrijf, niet op te wachten”. Een verhoging moet draagvlak hebben van de samenleving. Er moet een vangnet komen voor zij die het niet kunnen betalen. Zo een plan ligt volgens hem overigens al bij de EBS.” Volgens hem heeft de EBS een behoorlijke potentie voor Suriname maar vooral voor de regio. “Eigenlijk beseffen we niet hoe goed onze technici bij de EBS zijn. Ze hebben behoorlijke expertise en kennis. Dat komt vooral ook omdat ze onder stress en op de rand van het onmogelijke hebben moeten functioneren. De drang om als professional toch het beste te presteren heeft ze gewoon beter gemaakt. Dat is op zich ook al een product dat we buiten de grenzen kunnen inzetten.”
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname