EAS: Nieuwe elektriciteitstarieven in lijn met IMF-afspraken

Per 1 juni gaan de nieuwe elektriciteitstarieven in. Deze nieuwe tarieven zijn tot stand gekomen op basis van adviezen van de EBS Tarievencommissie. De Energie Autoriteit Suriname (EAS), verantwoordelijk voor het toezicht op de energiesector, benadrukt dat de nieuwe elektriciteitstarieven primair in lijn zijn met de afspraken die gemaakt zijn met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarna is er consensus bereikt, waardoor de nieuwe elektriciteitstarieven thans zullen ingaan. De EAS is verder verantwoordelijk voor het bewaken van de sectordoelen, het onderzoeken van tarieven en het toezichthouden op de kwaliteit van de dienstverlening en de prestaties van de elektriciteitssector. Daarnaast is de EAS ook belast met de uitvoering van de IMF-maatregelen betreffende de elektriciteitssector.
De nieuwe tarieven houden in, dat er een afbouw van de korting van SRD 260,- geldt voor huishoudelijke afnemers over een periode van zes maanden waardoor de korting voor eenieder naar 0 gaat per eind december van dit jaar. De korting voor de commerciële afnemers van SRD 150,- wordt per 1 juni stopgezet. Het verbruggingstarief stopt per 1 juni definitief en is opgenomen in de voorzieningen van de koopkrachtversterking. Zowel het basistarief als het verbruikstarief voor alle categorieën afnemers worden aangepast. Voor het grootverbruik zal het basistarief met 30 procent worden aangepast. Tot slot zal de minimumrekening voortaan gelijkgesteld zijn aan het basistarief van de betreffende fase aansluiting. Om de begroting van de overheid in balans te brengen en de druk als gevolg van subsidies te verminderen, is het meer dan ooit noodzakelijk dat de subsidies en verrekeningen voor elektriciteit worden teruggebracht naar een niveau dat draaglijk en beheersbaar is. Hierdoor komt er meer geld vrij voor de productie, gezondheidszorg, onderwijs en sociale programma’s. Met de wijziging van de energietarieven is een belangrijke stap hiertoe gemaakt.

De tariefsaanpassingen van energie zijn noodzakelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en het garanderen van duurzame ontwikkeling van de sector. De uitdagingen waarmee de energiesector momenteel kampt, worden structureel aangepakt om de economische groei en ontwikkeling te bevorderen. ‘’EAS zal, als aansturend orgaan in de energiesector, toezicht blijven houden en reguleren, controleren, onze burgers en alle stakeholders in de sector blijven informeren en gevraagd en ongevraagd adviezen blijven geven ten behoeve van de continuïteit in de elektriciteitsvoorziening‘’, aldus de EAS.
In de onderstaande tabellen worden de overige aanpassingen die onderdeel zijn van het gewijzigd Staatsbesluit, dat per 1 juni aanstaande geldt, weergegeven:

The post EAS: Nieuwe elektriciteitstarieven in lijn met IMF-afspraken ..