Dwarka content met energietarieven; voorstel overgenomen

Vakbondsleider Dayanand Dwarka (C-47), die voorzitter was van de EBS Tarieven Commissie, is behoorlijk tevreden met de nieuwe elektriciteitstarieven die opgenomen zijn in het concept Staatsbesluit. De regering heeft vrijwel alle voorstellen over de tarieven overgenomen die zijn voorgesteld door deze commissie waarin naast de vakbeweging ook het bedrijfsleven en de overheid hebben geparticipeerd. De commissie heeft aangetoond dat de kostprijs van SRD 10 US-dollarcent voor een kilowattuur veel te hoog is. Volgens berekeningen van de commissie moest een andere energie mix komen, waardoor de kostprijs teruggebracht is naar 7.5 US-dollarcent. Dit maakt volgens Dwarka dat ondanks de hoge wisselkoers, de tarieven beheersbaar konden worden gehouden. Dwarka zegt in gesprek met Go Suriname dat de commissie baanbrekend werk heeft verricht en dat is Pro Deo gebeurd. Uit de cijfers kan worden opgemaakt dat voor de meeste huishoudens de tarieven niet omhoog gaan. Dit is mogelijk geworden door de nieuwe energie mix die is uitgerekend. Indien de commissie dit werk niet had verricht zouden de tarieven enorm zijn gestegen. De regering had al aangekondigd dat vorig jaar september de tarieven met 10% zouden worden verhoogd. Hiertegen is er heftig geprotesteerd door de vakbeweging en het bedrijfsleven. Daarna is er een commissie benoemd die met nieuwe berekeningen een aanbevelingen is gekomen, waarbij ook gekeken is naar efficiëntie.Wat de regering niet overgenomen heeft, is de afbouw van de subsidie voor alle verbruikers in een jaar tijd. De verbruikers worden voor SRD 260 per maand gesubsidieerd. Dit bedrag wordt nu in een half jaar afgebouwd door de regering. In plaats van SRD 20 per maand, zal maandelijks de subsidie met SRD 40 worden afgebouwd. Voor de rest is Dwarka heel content met de tarieven zoals opgenomen in het concept Staatsbesluit.De vakbondsman zegt dat heel hard is gewerkt opdat de samenleving de hoge tarieven niet hoeft te betalen. Belangrijk is dat de wisselkoers wordt gestabiliseerd, want de kosten van energie zijn een dollarcomponent. Ook bij de aanpassing van de tarieven is niet de koers van SRD 38 voor de US-dollar gebruikt. Dwarka is trots op de inzet van de commissieleden waardoor er een goed resultaat is bereikt.