Duizenden euro’s uitgegeven voor medische studie familielid ex-minister Elias

Het ‘s Lands Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum (MMC) hebben in 5 jaar ruim duizenden euro’s betaald aan de studie Klinisch-Chemicus van de in Nederland wonende student Naura Elias, familielid van ex-minister Antoine Elias van Volksgezondheid. Dat onthulde VHP-parlementariër Mahinder Jogi in het parlement. Volgens de studieovereenkomst, waarop Dagblad Suriname de hand heeft weten te leggen, werd op 30 september 2015 tussen Naura Elias en ‘s Lands Hospitaal-directeur Bernard Abia overeengekomen dat Naura Elias tijdens de opleiding een tegemoetkoming van SRD 3.900 per maand zal ontvangen. Op 22 december 2015 werd dit bedrag echter met een addendum opgetrokken naar SRD 10.000 per maand en uiteindelijk werd op 5 mei 2017 besloten om Naura Elias maandelijks tegemoet te komen met 2000 euro per maand waarvan 60% door ‘s Lands Hospitaal (euro 1200) is betaald en 40% (euro 800) door MMC. Deze laatste verhoging werd namens ’s Lands ondertekend door algemeen directeur William Deel. In totaal kreeg zij gedurende deze periode SRD 187.800 en Euro 88.000. Omgerekend tegen de CBvS-koers komt dat neer op in totaal SRD 1.672.360. Naura Elias werd voorgedragen voor deze opleiding in de periode waarin ze in dienst was bij het MMC.
Tussen 2017 en 2020 in totaal SRD 205.795 betaald aan opleidingskosten

Vermeldenswaard is dat wat de opleidingskosten betreft, dit apart rechtstreeks werd overgemaakt voor de opleidingsinstantie. Volgens het overzicht van de studievergoeding werd in 2017 in totaal 8.376,15 euro overgemaakt door de twee ziekenhuizen. In 2018 steeg dit bedrag naar 11.862,02 euro en in 2019 kwam het bedrag op 16.575,19 euro. In 2020 kwam het totaal uitgekeerd bedrag neer op 12.000 euro en SRD 3.355 (totaal SRD 205.795 volgens CBvS-koers). Artikel 3 van de overeenkomst geeft aan dat de werkgever de verstrekte lening kan kwijtschelden indien de student de opleiding binnen de gestelde termijn afrondt en aansluitend 30 maanden in dienst blijft bij de werkgever en de werkzaamheden verricht in het kader van de functie waarvoor de opleiding is gevolgd.
5.000 euro per maand

Jogi zei in DNA dat Naura Elias al die jaren en daarvoor echter ook in Nederland heeft gewoond. Als ze op vakantie kwam in Suriname, werden haar ticket en vervoer enz. ook betaald. Nadat Elias haar studie tot klinisch chemicus had afgerond, kreeg ze een contract van drie jaar waarin werd opgenomen dat ze 5.000 euro per maand ontving. In totaal gaat het om een bedrag van 180.000 euro. “De persoon zit in Holland. Wanneer ze voor twee weken in vakantie is in Suriname gaat ze 1 week bij het MMC en 1 week bij ’s Lands. Wanneer ze hier komt, wordt haar ticket betaald, auto gaat haar halen op Zanderij en alles wordt bekostigd. Ziet u waar het geld is gegaan van de samenleving?” Jogi geeft aan dat voor een arme man die SRD 1.500 nodig heeft om een MRI-scan te maken, er geen geld is. “Oso, stage alle sani lanti e pai. Na yu moni, na mi moni, na volk moni. Un sjie pe a moni go? Het volk is systematisch uitgemolken door de regering Bouterse”, aldus Jogi.

Dit delen:

Vind ik leuk:
Like Laden…

………… (DB Sur)

Lees verder

Bron: Dagblad Suriname