Dossier Corona: Loog Dr. Fauci over het virus?

Dr. Anthony Fauci gaat een moeilijke tijd tegemoet.  In het kader van het door president Biden verordende onderzoek naar een mogelijk lab-lek in Wuhan, zijn meer dan 10.000 van zijn e-mails openbaar gemaakt.  Er bestaat immers een vermoeden dat informatie opzettelijk is achtergehouden of verdraaid, hetgeen onderzoekers de verkeerde richting opstuurde.  Medestanders, zoals CNN, vergoelijken de houding  van Dr. Fauci. De man moet immers onder een immense werkdruk functioneren. Meer kritische journalisten, o.a. bij Fox News, pluizen de mails uit naar informatie die kan aantonen dat Fauci gelogen heeft.Wat in elk geval opvalt is dat de vrijkomende informatie een einde maakt met het stigma van complotdenkers dat in de beginmaanden van de pandemie werd geplakt op zowat elke wetenschapper die ook maar durfde suggereren dat er iets mis was met het SARS-Cov2 virus of met de maatregelen en behandelingen daarvan. Hieronder Raoul Didier, de Franse specialist in infectieziekten, die hydroxychloroquine voorstelde als behandeling voor COVID-19.  Samen met Ivermectine wordt deze behandeling nu in een aantal landen met succes toegepast om het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames drastisch te verminderen.Maar ook Alexendra Henrion-Caude*, 12 jaren lang onderzoeksdirecteur van het Inserm, kreeg de volle laag.  Haar rapport voor de Franse senaat waarin zij aangaf dat het virus gemanipuleerd was, dat mondmaskers schadelijk waren voor de gezondheid en dat de vaccins nog in experimenteel stadium waren, was meteen de reden voor haar ontslag.  Dan zijn er nog Prof. Angus Dalgleish en Dr. Birger Sørensen die al in maart 2020 aangaven dat het virus man-made was.  Op 29 mei verscheen in de Daily Mail (UK) dat er nu voor bijna 100% zekerheid bestaat dat het  SARS-Cov2 virus wel degelijk in het Wuhan Institute for Virology is ontwikkeld.  Ook hun goede naam werd te grabbel gegooid.De toepassing van het argumentum ad hominem** zorgde voor voldoende verwarring. Gelijktijdig verordende de WHO, op advies van Fauci, een aantal maatregelen die klakkeloos werden overgenomen. Ongetwijfeld heeft dat in de beginfase van de pandemie vele regeringsleiders en beleidsmakers op het verkeerde been gezet en heeft dat in vele landen geleid tot desastreuze gevolgen op economisch en sociale vlak. Daar worden nu indringende vragen over gesteld.Want met het onderzoek naar de herkomst van het virus, waarbij Fauci tot heden altijd heeft volgehouden dat de vleermuistheorie de meest plausibele is, komen vele andere aspecten naar boven.  Wat werd er werkelijk ontwikkeld in het Wuhan lab?  Hoe kan het dat het NIAID, waarvan Fauci directeur is, onderzoek financiert dat in de VS en EU verboden is?  Wat is de rol van Bill Gates en consorten hierin?  En welk aandeel hebben zij in de farmaceutische bedrijven die “plots” met een zogenaamd vaccin komen aanzetten als antwoord op de heersende pandemie?   Welke rol speelden de media in deze?  Hierbij gaat het vooral om de zogenaamde ‘fact-checkers’ die beslisten of wetenschappelijke informatie correct was.  Waren zij hiervoor gekwalificeerd?Nu door dit senaatsonderzoek het stigma van complotdenker onschadelijk is gemaakt, verschijnt er dus een ander landschap.  De vraag is maar of de onderzoekscommissie diep genoeg mag graven om deze belangenverstrengelingen bloot te leggen. Want als inderdaad blijkt dat er in Wuhan onderzoek werd gedaan naar wapens voor biologische oorlogsvoering en deze, zelfs onopzettelijk, uit het lab zijn ontsnapt, en Fauci dit wou verdoezelen, waarover heeft de man dan nog meer gelogen?  Hoe gerechtigd zijn de andere maatregelen dan? En hoe moeten de gevolgen hiervan worden rechtgezet?Het grootste Duitse weekblad, Bild, heeft in elk geval al het voortouw genomen en bood aan de Duitse kinderen excuses aan omdat de regering dit nog niet heeft gedaan.  Uit menselijk oogpunt bekeken vonden zij dat het opdringen van de Coronamaatregelen, waar zij ook deel aan hadden genomen, buitenproportioneel is en slechts tot angstgolven heeft geleid.En ondertussen lopen er ook enkele aanklachten tegen de menselijkheid.  De bekendste is die van Dr. Reiner Füllmich  en zijn team bij het Tribunaal van Neurenberg. Zij zijn een juridische procedure begonnen tegen de CDC (Amerikaanse RIVM), de World Health Organization (WHO) en de Davos Group (verbonden aan World Economic Forum) vanwege de grootste schending van mensenrechten in de geschiedenis en misdaden tegen de menselijkheid. De komende jaren zullen uitwijzen of zij, samen met vele andere bonafide wetenschappers, het bij het rechte eind hadden.  Complotdenkers zijn zij alleszins niet.  Of Anthony Fauci gelogen heeft, zullen we hopelijk iets sneller vernemen.Jef Crab, ethisch ecoloog/mondiaal humanist* Alexandra Henrion-Caude. Director of Research at the French Institute of Health and Medical Research, Inserm · Unit of Genetics and Epigenetics of Neurometabolic Diseases and Birth Defects, Inserm ** Het op de man spelen.  Een persoon in diskrediet brengen ipv. feiten te onderzoeken en te weerleggen …………


Lees verder