Door aanpassing wisselkoers: Geldhoeveelheid steeg in september tot SRD 32,3 miljard

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen maanden is de unificatie van de wisselkoers. Het flexibel wisselkoerssysteem dat vanaf 10 mei 2016 bepaald werd door middel van vraag en aanbod, werd op 15 april 2020 verlaten en er werd een beheerst zwevend wisselkoerssysteem geadopteerd, waarbij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als monetaire autoriteit, de wisselkoers aanpast aan de hand van de macro-economische fundamenten en valutamarktontwikkeling. Op 22 september is de Bank overgegaan om de wisselkoers van de SRD ten opzichte van USD aan te passen en deze te devalueren met ca. 90 procent tot SRD 14,29 voor de USD (verkoopkoers).
Door de aanpassing van de wisselkoers, is de SRD waarde van vreemde valuta (chartaal en giraal) geld toegenomen, waardoor de maatschappelijke geldhoeveelheid in de maand september enorm gestegen is met 43,8 procent tot SRD 32,3 miljard ten opzichte van de maand daarvoor. Dit meldt de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in zijn macro-economisch overzicht per kwartaal. De liquiditeitsquote voor september wordt geschat op ca. 82 procent. De inflatie van oktober 2020 ten opzichte van oktober 2019 is door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), vastgesteld op 54,2 procent, terwijl het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de jaareinde inflatieschatting naar boven heeft aangepast tot ca. 105 procent. Naar verwachting zal de jaareinde inflatie in 2021 teruglopen tot ca. 21 procent. De reële bancaire leenrente op SRD kredieten bedraagt in september 2020 ca. – 20,7 procent vanwege de hoge inflatie.
De unificatie van de wisselkoers heeft ook de vreemde valuta deposito’s en kredieten in SRD termen doen stijgen. Per ultimo september 2020, bedragen de vreemde valuta deposito’s bij de banken ca. USD 1.430 miljoen en vertoont nog steeds een stijgende trend sinds mei.
Vreemde valuta kredieten zijn dit jaar langzaam aan het dalen. Per ultimo september 2020, is de kredietverlening aan de overheid in reële termen toegenomen met 11,3 procent, terwijl die aan de particuliere sector met ca. 9,6 procent is afgenomen ten opzichte van eind 2019. Het particulier bankwezen heeft in de eerste drie kwartalen van 2020, de overheid bijgestaan met het financieren van haar tekorten. In reële termen is de totale kredietverlening in de eerste drie kwartalen van 2020 ten opzichte van eind 2019 met ca. 5,0 procent afgenomen. De koersnoteringen van de andere munteenheden worden door de CBvS aan de hand van internationale koersnoteringen aangepast. De officiële CBvS verkoopkoers voor de euro is thans SRD 16,95. Het hanteren van hogere koersen dan de CBvS koersen, zijn volgens deze monetaire autoriteit verboden. Echter is er nog steeds sprake van een schaarste aan valuta in het land, vanwege onder andere de gesloten grenzen. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een actieve zwarte valutamarkt. De (zwarte)marktkoersen liggen veel hoger dan die van de Centrale Bank en cambio’s en zijn thans als volgt:
– voor de verkoop van girale USD ligt de koers tussen SRD 17,75 -18,00
– voor de verkoop van cash USD ligt de koers rond SRD 19,50
– voor de verkoop van cash euro ligt de koers tussen SRD 18,00 -18,75
– voor de verkoop van girale euro ligt de koers tussen SRD 20,50 -21,00
Bron: VSB
The post Door aanpassing wisselkoers: Geldhoeveelheid steeg in september tot SRD 32,3 miljard appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname