DoHOS en VWPU onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden tijdens oriëntatiegesprek

Er vond op 19 mei een oriëntatie- en kennismakingsbijeenkomst plaats tussen het bestuur van de Docentenbond voor Hoger Onderwijs Suriname (DoHOS) en de Vakvereniging van het Wetenschappelijk Personeel bij de Universiteit (VWPU). Tijdens dit gesprek werden verschillende raakvlakken geïdentificeerd waaruit een mogelijke samenwerking zou kunnen ontstaan.
De nadruk lag voornamelijk op het behartigen van de belangen van docenten in het hoger onderwijs, inclusief het wetenschappelijk onderwijs (wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Na grondige besprekingen werd besloten om de raakvlakken en mogelijke samenwerkingsvormen verder te onderzoeken, met als uiteindelijk doel het opstellen van een samenwerkingsprotocol.
Het bestuur van de DoHOS wordt geleid door Guno Castelen (voorzitter), bijgestaan door Ashvin Sewsahai (ondervoorzitter), Sharmila Bhageloe-Debi (secretaris), Maurice Zrour (eerste penningmeester), Ravi Jaggoe (tweede penningmeester), Jerry Oldenstam (eerste commissaris) en Judy Samson (tweede commissaris).
Het bestuur van de VWPU wordt gevormd door Aroenprekash Badal (voorzitter), Rogier Cameron (secretaris), Sanjeevkoemar Bissesar (penningmeester), Shailesh Ramdien (commissaris) en Ameerani Jarbandhan (commissaris).