Doel 50.000 gezinnen koopkrachtversterking mei gehaald

Het doel is gehaald door Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) om ruim 50.000 gezinnen in mei 2023 in aanmerking te doen komen voor de koopkracht versterking van SRD 1.800. Minister Uraiqit Ramsaran zegt dat
er met man en macht is gewerkt om de vastgestelde doelen te bereiken. “Maar we zijn er nog niet, we blijven ons inzetten om de vastgestelde doelen te halen”. In januari 2023 ging het het ministerie van start met het sociaal programma na goedkeuring in de regeringsvergadering. Dit programma is een ondersteuning van de overstap van object naar subject subsidie. Vanaf januari tot en met maart kwamen reeds 18.100 gezinnen in aanmerking voor de koopkrachtversterking. In april 2023 groeide het bestand naar 31.028 gezinnen en per heden zijn er ruim 50.000 gezinnen in het Sociaal Programma.De bewindsman benadrukt dat de eerste doelgroep welke sedert januari 2023 in aanmerking zijn gekomen voor de koopkrachtversterking onder andere bestaan uit de mensen met een beperking, zwakke huishoudens en gezinnen die alleen Algemene Oudedag Voorzieningen ontvangen. Het is dus bezijdens de waarheid wanneer er wordt aangegeven dat de koopkrachtversterking nog niet wordt verstrekt of de indruk wordt gewekt dat SoZaVo niet naar de kwetsbaren omkijkt. “Alle middelen ten behoeve van het ministerie worden aangewend aan de verschillende ondersteuningsmaatregelen naar de samenleving toe”, zegt Ramsaran. “Wij kennen onze verantwoordelijkheden en wij zullen het volk niet in de steek laten.Tot nu toe is er tot en met de  maand mei 2023 SRD 243 miljoen uitgegeven aan het Sociaal Programma.”Het streven is erop gericht om in juni  60.000 gezinnen tegemoet te komen bij het uitvoeren van dit project.