DNA-vergadering over belastingwetten afgelast

De openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) van dinsdag, is afgelast. DNA zou morgen een aanvang maken met de behandeling van de wijziging van de Wet omzetbelasting, de Wet loonbelasting en de Wet inkomstenbelasting.
Met de wetswijzigingen worden de belastingen in Suriname verhoogd. Zo wil de regering een wijziging aanbrengen in de tarievenstructuur van de omzetbelasting. Dit is nodig om het herstelplan van de regering te realiseren. De regering wil het tarief van de omzetbelasting voor de invoer met twee procent verhogen en wel van tien naar twaalf procent.
De regering wil ook dat DNA instemt met het verhogen van de belastingen voor de hogere inkomensgroepen. De overheid is sterk afhankelijk van inkomsten uit belastingen om haar uitgaven te dekken. Daarom is het noodzakelijk dat er fiscale maatregelen worden getroffen om de inkomsten van de staat te verhogen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald