DNA staat open voor onderhouden wederzijdse betrekkingen met VS

Karen Williams, de ambassadeur van de Verenigde Staten (VS), heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee. Tijdens dit bezoek gaf de ambassadeur aan, dat zij de relatie met Suriname wilt versterken. Bee heeft aangegeven open te staan om met de VS positieve en wederzijds voordelige betrekkingen te onderhouden.
Afgelopen dinsdag was een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Suriname afgereisd om te praten over de verdere uitwerking van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Beide bezoeken moeten gezien worden als een duidelijk teken van de toewijding van de VS om Suriname bij te staan.
De diplomaat heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt en ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan vicevoorzitter Dew Sharman. Er is onder andere gesproken over beurzen voor Surinaamse studenten. Ook tegen de achtergrond van de olievondsten, is van gedachten gewisseld over deskundigheid op verschillende fronten, die Suriname nodig kan hebben en het land niet kan opleiden.
In het kader van de diversificatie van de economie is het promoten van Suriname in Amerika ook ter sprake gekomen. Tijdens het gesprek is ook aan de orde gekomen hoe de twee landen aankijken tegen de grensoverschrijdende criminaliteit.
Suriname en South Dakota hebben vanaf 2006 een succesvolle samenwerking op het gebied van veiligheid tot stand gebracht in het kader van het State Partnership Program van het National Guard Bureau. Deze relaties moeten verder uitgebreid worden.
De ambassadeur gaf verder aan dat het buitenlands beleid niet zal veranderen, ondanks de verkiezingen in de VS, meldt de afdeling Communicatie en Informatie van DNA.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald