DNA: “Regering moet met gepaste maatregelen komen om goederen en gelden terug te halen”

De regering heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) een ondersteunende motie gehad die is goedgekeurd met 27 stemmen voor en 12 tegen. De motie is door de coalitie ingediend. De BEP heeft zich onthouden van stemmen en de NDP-fractie heeft tegengestemd. Ashwin Adhin gaf aan dat de NDP-fractie niet kan meegaan met hetgeen is vervat in de motie. Hij noemt het een tegenstrijdige motie die niet getoetst is volgens de principes van de rechtstaat.
In de motie is opgenomen dat het parlement de regering oproept om dringend voort te gaan met het onderzoek en gepaste maatregelen te treffen om goederen en gelden terug te halen waar het onrechtmatig blijkt. Ze vroeg eveneens naar toetsing van de rechtmatigheid van bevorderingen, de recente indiensttredingen en wurgcontracten. DNA deed een dringend beroep op de regering om met inschakeling van de justitiële autoriteiten, waaronder de procureur-generaal, alle onwettelijke handelingen strafrechtelijk verder te doen onderzoeken.
Het college vroeg om een voorstel te doen voor een wettelijk- en bestuurlijk kader ter regulering van de transitieperiode bij regeringswisseling, zodat in het kader van behoorlijk bestuur deze eerlijk, open en transparant kan plaatsvinden. Ook is het vertrouwen uitgesproken in de regering, dat zij al het nodige zal doen om de noden van het volk te lenigen.
In de motie zijn verschillende overwegingen opgenomen om te komen tot de besluiten met name dat de vele besluiten genomen door de vorige regering, die in strijd zijn met beginselen van behoorlijk bestuur; dat de financiële handelingen van de vorige regering duiden op mismanagement en opzettelijke sabotage.
De vorige regering heeft een enorme schuldenlast veroorzaakt en op dubieuze wijze gronden uitgegeven. Ondanks de zwakke financiële positie van de vorige regering, heeft zij toch grote aantallen personen in overheidsdienst genomen en wurgcontracten afgesloten. Significante overwaardering van bepaalde ambtenaren is evident voor nepotisme, wordt gesteld.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald