DNA-leiding buigt zich in klein verband over cyanide-vraagstuk

De leiding van De Nationale Assemblee komt maandagmiddag met de fractieleiders, de vaste commissie Ruimtelijke Ordening & Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen, de twee ministers van deze departementen en hun staf bijeen om zich te buigen over het cyanide vraagstuk. Het gaat om een spoedbijeenkomst, zegt Assembleevoorzitter Marinus Bee aan Go Suriname. Vanuit De Nationale Assemblee wordt de zienswijze over het cyanide probleem in Brokopondo gedeeld. Het ligt ook in de bedoeling om een oriëntatiebezoek te brengen naar het gebied. Bee merkt op dat de berichten op social media verontrustend zijn. “We moeten als land met concrete oplossingen komen, maar de regering moet terstond de communicatie met de bevolking opveren”, benadrukt de Assembleevoorzitter. Mensen zijn verontrust over de gevolgen. De Assemblee komt eerst in klein verband bijeen om de situatie te bespreken. Het ligt ook in de bedoeling om een openbare vergadering hierover te houden, maar er wordt eerst afgestemd met elkaar. Intussen is ook bekend geworden dat gemeenschap van KoffieKamp en Bronsweg later op de middag bijeenkomt om zich te beraden over de verontrustende cyanide ontwikkeling in het district. Dignitarissen en geïnteresseerden uit andere woongemeenschappen zullen ook aanwezig zijn. Besproken zal worden welke maatregelen getroffen moeten worden om het probleem opgelost te krijgen en veilig drinkwater te hebben in Brokopondo.