DNA behandelt wet voor opzetten nationaal instituut voedselveiligheid

In De Nationale Assemblee (DNA) is een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet, die handelt over regels voor de oprichting van een nationaal instituut voor voedselveiligheid; het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV). SNIV zal ‘een enkele nationale autoriteit’ voor de voedselveiligheid in Suriname moeten zijn.
DNA-lid Mohamedsafiek Gowrie, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, zei gisteren tijdens de behandeling van dit wetsproduct dat er in de afgelopen weken intensief gewerkt is aan de screening van deze wet, die bedoeld is om de verschillende belangrijke autoriteiten voor voedselveiligheid in Suriname samen te voegen. Hierdoor kan er in eenheid worden gewerkt aan de implementatie en waarborging van het nationaal voedselcontrolesysteem.
Gowrie merkte op dat Suriname een gezegend land is, met uitstekende condities voor het produceren van voedsel als er gedacht wordt aan genoeg land, water van goede kwaliteit en een vrij stabiel klimaat. “De agrarische sector heeft een lange historie en levert een wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Suriname. De landbouw, op welke schaal ook uitgeoefend, is een bedrijfstak die zorgt voor werkgelegenheid, voedsel voor ons volk en het genereren van deviezen als gevolg van exporten.”
De volksvertegenwoordiger zei dat gemakkelijke toegang tot veilig en voedzaam voedsel een fundamenteel mensenrecht is. Om in deze levensbehoefte te kunnen voorzien werken er wereldwijd miljoenen boeren van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Andere delen van deze voedselproductieketen verwerken en verhandelen het voedsel, totdat het terechtkomt op het bord van de consument. Gowrie zei dat goede en veilige voeding de basis is van een goede gezondheid.
Voedselveiligheid is belangrijk om de gezondheid van de consument zowel nationaal als in het buitenland te beschermen en om markttoegang te verkrijgen op buitenlandse markten. Hij gaf verder aan het op te richten SNIV mee dat zij kritisch en realistisch moet zijn in wat boeren of andere stakeholders van de voedselvoorzieningsketen kunnen doen aan de naleving van de voedselveiligheidsvereisten.
Het is volgens Gowrie belangrijk dat SNIV voorziet in eenvoudige, maar duidelijke trainingen om hen hierbij te helpen. Alle boeren moeten goede landbouwpraktijken toepassen om veilig voedsel te produceren. Hiervoor zijn nodig goede richtlijnen, certificering en trainingsprogramma’s en controles op het gebied van voedselveiligheid.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald