‘Dit mag zich niet meer voordoen’

10/06/2021 00:00

-
Amanda Palis


 

PARAMARIBO –
Hoewel er na de noodkreet van mei van diverse kanten hulp kwam binnenstromen, is Margary Muringen nog niet geheel gerust. Ze is blij met de bijdrages uit binnen- en buitenland, maar wil liever een oplossing van structurele aard. “Want”, zegt ze, “dit mag zich niet meer voordoen”.

In mei zorgde de mededeling van de vakgroep kindergeneeskunder
dat de kwalitatieve intensive care voor zieke baby’s ernstig in
gevaar is voor grote bezorgdheid in de samenleving. “Te vroeg
geboren baby’s en heel zieke voldragen pasgeborenen komen te
overlijden. Hartverscheurend voor ouders, zeer deprimerend en een
onacceptabel dieptepunt voor kinderartsen”, noemde ze de
situatie.

Een kleine maand verder zegt de kinderarts tevens voorzitter van
de vakgroep dat dankzij donaties de accute zorg enigszins is
opgevangen. “We hebben vanuit de gemeenschap, Nederland en zelfs
uit Curaçao donaties ontvangen, waarmee we apparatuur en medicatie
hebben kunnen aanschaffen”, vertelt Muringen.

Onder meer de medicijn sulfactant voor vroegtijdig geboren
baby’s, van wie de longen nog onrijp zijn, werd gestuurd door een
groep vrienden uit de Antillen. Intussen zijn al enkele ampulen
gebruikt, zegt Muringen dankbaar. Ook bij collega’s in Nederland
wordt nagegaan of er medicatie kan worden ingezameld. Bij scholen
van zorgpersoneel wordt gekeken wie de krachten wil geven aan de
kinderzorg.

Ondanks alle hulp en positieve vooruitzichten waarschuwt
Muringen dat de kindergeneeskunde niet uit de gevarenzone is. “Om
op lange termijn ervoor te zorgen dat dit zich niet weer eens
voordoet hebben we naast geld goed beleid nodig.” Om die reden is
er een commissie samengesteld om samen met het ministerie van
Volksgezonheid beleid op papier te zetten voor de kinderzorg in het
land. In het orgaan zitten twee kinderartsen.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname