‘Dit is een groot wonder’

07/12/2020 00:00 –

:  
BOSLANTI – Bewoners van het dorp Boslanti in het Matawaigebied zagen zaterdag, met de installatie van een waterzuiveringsinstallatie in hun dorp, een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Het was een moment van emotie maar ook van dankbaarheid voor de plaatselijke gemeenschap omdat er voor het eerst schoon en gezond drinkwater uit de kraan kwam in het dorp. “Dit is een groot wonder. We zijn de regering dankbaar dat ze ons dit eindelijk heeft geschonken”, zei hoofdkapitein Doc Emanuel tegen de Ware Tijd nadat hij samen met ministers David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen) en Gracia Emanuel (Regionale Ontwikkeling en Sport) het zuiveringssyteem officieel in gebruik had genomen.
Om te bewijzen dat het water voor de totale gemeenschap is, nodigde de hoofdkapitein dorpsgenoten naar de kraan om samen te drinken. “Watra belangrijk gi ala sma en schoon drinkwater was echt een zorgpunt voor ons. Daarom mi breyti echt nanga a sani disi” zei een dorpeling lachend. Net als het dorpshoofd verzekerde ze dat de plaatselijke gemeenschap erop zal toezien dat de installatie op de juiste manier zal worden gebruikt.
Minister Emanuel merkt op dat deze waterinstallatie vooral voor de ouderen in het dorp een grote hulp zal zijn omdat met name deze groep met moeite de rivier bereikt. “Anno 2020 zouden we dit niet meer moeten hebben. Het risico dat het water van de rivier vervuild kan zijn door de goudactiviteiten is ook aanwezig dus het is echt wel belangrijk dat we gezond en schoon drinkwater naar de mensen brengen.”
Abiamofo stelt dat dit model een vrij nieuw en innovatief systeem is. Volgens hem is dit het eerste dorp waar deze installatie is geplaatst. Hij benadrukt dat zowel de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) als het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) regelmatig monsters van het gezuiverde water zullen blijven controleren.
Het ligt in de bedoeling dat nog vier andere dorpen in het Boven-Surinamegebied voorzien zullen worden van dit systeem. Die leefgemeenschappen zullen voorlopig op basis van hun bereikbaarheid worden geselecteerd omdat het een uitdaging is om de container waarin de zuiveringsinstallatie zit te vervoeren naar moeilijk begaanbare plaatsen.
Abiamofo: “We zijn bezig mogelijkheden bekijken hoe we die kunnen transporteren. We praten over bijna vierduizend kilogram dus het is niet gemakkelijk om met de boot te transporteren.” Als het niet lukt de container naar Boven-Suriname te krijgen, dan zal het pilotproject in andere dorpen, die via de weg bereikbaar zijn, worden gedraaid.
Het nieuwe systeem zal nauw worden gemonitord om te zien hoe functioneel het kan zijn voor het binnenland. “Op basis van de resultaten zullen we het besluit nemen of we verder gaan hiermee om de andere delen van het achterland ook te voorzien”, legt de bewindsman uit.
Abiamofo zegt dat dit project een grant is van de Belgische overheid die inkomt met ruim zevenhonderdduizend euro om de vijf systemen te installeren. De kosten voor onderhoud, distributie en randvoorzieningen moeten worden bekostigd door Suriname. Indien dit model goed wordt bevonden zal de regering meer van deze systemen laten halen. “Daarover is er al in eerste instantie een commerciële overeenkomst getekend met de Belgische KBC Bank, maar gezien de financiële situatie van Suriname zijn we bezig na te gaan hoe we dat op een goede manier kunnen afwerken.”
De overeenkomst vindt pas verdere voortgang wanneer, na evaluatie vanuit Surinaamse zijde, positief wordt gereageerd. Volgens Abiamofo was het voorwerk al gedaan door zijn voorganger. Districtscommissaris Walter Bonjaski, onder wie dit gebied valt, zegt dat de realisatie van dit project één van de tastbare projecten is van de nieuwe regering. Hij meent dat het was beloofd bij het bezoek van vicepresident Ronnie Brunswijk aan het Matawaigebied was beloofd. “Ik ben blij dat de belofte heel snel is nagekomen. De dingen moeten gedaan worden en dat is precies waarmee we bezig zijn”, aldus de burgervader.
Kapitein Emanuel en de ministers zeggen dat de gemeenschap ook een bijdrage zal leveren om dit project in stand te houden. Hoe dat precies zal gebeuren moet volgens de bewindsvrouw nog goed worden besproken tussen het traditioneel gezag en de regering. “De mensen zijn naar mijn inschatting wel bereid een bijdrage te leveren”, aldus Abiamofo.
  Tweet
 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname