Districtscommissariaat Coronie krijgt twee bussen

Het districtscommissariaat Coronie heeft twee bussen gekregen die tot nader order zullen dienen als schoolvervoer voor studenten van Coronie naar Nickerie. De vervoersmiddelen werden zondag door minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Stanley Dijksteel van Bureau Eenheid overgedragen aan burgervader Maikel Winter.
Bij de overdracht heeft de bewindsman benadrukt, dat de bussen ingezet moeten worden voor de gemeenschap en niet voor privédoeleinden. Hij wees op de overeenkomst die is opgemaakt. De overdracht is geregeld tussen het ministerie en het commissariaat. Daarnaast moet ook geregeld worden wie verantwoordelijk zal zijn voor het onderhoud, reparaties, benzine, verzekering en inning van de gelden. Dit laatste is van belang voor het dragen van de kosten.
De bewindsman liet het innen over aan de districtscommissaris (dc), maar vroeg dat alles goed wordt geregeld op papier. De burgervader zal verder moeten bijhouden waar de bussen naar toe gaan en door wie ze gereden worden. “Wij gaan geen misbruik toestaan,” liet minister Nurmohamed weten.
Hij wees er verder op dat het vervoer van schoolkinderen geld kost en de vervoersmiddelen dan ook moeten worden ingezet waarvoor die bedoeld zijn. De minister richtte zich ook tot personen die in het district in dienst zijn genomen op zijn ministerie.
De bewindsman kondigde personeelshervorming aan en volgens hem zal eenieder ingezet worden. Echter, wie niet wil werken zal 15 procent van het salaris moeten inleveren om in het fonds van de bussen gestopt te worden. Dc Winter vroeg de bewindsman aandacht voor de infrastructuur van het district, die in deplorabele staat verkeert. Met de rehabilitatie zal volgens hem een aanzet worden gegeven voor de wederopbouw van Coronie.
De burgervader gaf de garantie dat hij zich met zijn staf ook hiervoor zal inzetten. Hij sprak zijn dank uit voor de schenking van de bussen. Ze zullen een goede bestemming krijgen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald