Districtsbegroting 2022 Para meer dan SRD vijfhonderd miljoen

De districtsraad van Para heeft op 24 mei, middels een hoorzitting, inzage gegeven in de concept districtsbegroting van het district. Deze begroting is gemaakt volgens het districtsplan voor het dienstjaar 2022 en omvat de kosten van alle beleidsmaatregelen, autonome taken en apparaatskosten voor het komende dienstjaar.
De begroting is na goedkeuring van de ressortraden, de districtsraad en overige belanghebbenden van het district, geraamd op SRD 500.471.000 en moet vanaf 31 mei worden ingediend bij minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport.
Er zijn in de maanden januari en februari in het district bijeenkomsten georganiseerd, waarbij districtsbewoners mochten aangeven wat aangepakt moet worden in hun woonomgeving. De problemen van het volk zijn daarna vastgelegd in een ressort- en districtsplan, waarvan de districtsbegroting onderdeel is.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald