Districts- en ressortraadsleden Paramaribo willen af van slecht imago

De nieuwe districts- en ressortraadsleden van Paramaribo willen af van het slechte imago dat in de samenleving leeft, alsof zij slechts belastinggelden toucheren. In verband hiermee is de districtsraad begonnen met huis-aan-huis-bezoeken, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen, om kennis te maken met de burgers en hun problemen aan te horen.
Verder heeft de raad vorige week haar Facebookpagina onder de naam ‘Districtsraad Paramaribo’ geactiveerd. Deze zaken heeft ondervoorzitter Udairay Panchoe, naar voren gebracht tijdens een kennismakingsbezoek aan de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo. Tijdens de bespreking heeft Panchoe de structuur en werkwijze van de raad gepresenteerd. Hij wees voornamelijk op de rol van Biza bij het benoemen van een lid in het districtsbestuur.
De districtsraad was vergezeld van de districtscommissaris (dc) van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola. Zowel minister Somohardjo als Panchoe hebben het belang van een goede samenwerking ten dienste van de samenleving benadrukt. Panchoe zei dat de districtsraad met haar verschillende kennismakingsbezoeken de raakvlakken met de verschillende ministeries identificeert. Dit is namelijk nodig bij het opstellen van de ressortraadplannen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald