Directoraat Volkscommunicatie VP lanceert eerste bericht

Brunswijk heeft de mensen vrijdag toegesproken. Hij heeft aangegeven dat de regering haar verantwoordelijkheden kent. De petitie werd ingediend door de vertegenwoordiger van de groep, Edwin Irion. Hij gaf aan voor een veel grotere groep uit Commewijne op te komen. Aan de vp is gevraagd te bemiddelen in de situatie die is ontstaan. In de petitie wordt aangegeven dat de mensen reeds maanden werkzaam zijn bij de verschillende ministeries, maar nog geen loon hebben ontvangen. Ze worden met ontslag bedreigd. Voorts maakt de Covid-19 situatie dat zij het nog moeilijker hebben. 

Er wordt over deze kwestie een landelijk onderzoek gepleegd. Op 31 juli is speciaal hiervoor de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak het adviseren van de president oer het gezond maken van het overheidsapparaat. Hieronder vallen ook de vele indiensttredingen en benoemingen van de afgelopen periode.

“De werknemers moeten zich ervan bewust zijn, dat de regering pas in staat is werknemers in dienst te nemen of te behouden, indien de staatsbegroting dat toelaat. De regering is momenteel bezig om te kijken naar de vele gevallen van werknemers die recent in dienst zijn genomen en hoe deze zaak af te handelen,” laat de vp optekenen via het directoraat Volkscommunicatie. Dit nieuwe directoraat is opgenomen in het organogram dat onlangs goedgekeurd is. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com