Directie ’s Lands Hospitaal betaalt tijdig kledingtoelage

De directie van ’s Lands Hospitaal heeft dinsdag de banken de opdracht gegeven om de kledingtoelage aan het personeel uit te betalen. De bond had hierover een ultimatum gesteld dat donderdag verloopt.

Algemeen directeur Dayasankar Mathoera merkt tegenover Starnieuws op dat het ultimatum niet nodig is, aangezien de betaling daarvoor al een feit zal zijn.

De bond had maandag de actie opgeschort. De eis was dat de kledingtoelage uiterlijk donderdag moest worden uitbetaald. Indien dat niet het geval zou zijn, zou de bond het werk vrijdag weer neerleggen.

Bondsvoorzitter Imro Edam bevestigt tegenover Starnieuws dat het kledinggeld al gestort wordt. Een deel van het personeel heeft dinsdag op zijn rekening het bedrag al overgemaakt gekregen.

Edam heeft aangegeven dat de regering een buffer moet creëren waardoor salarissen en emolumenten gegarandeerd zijn. Het komt vaak voor dat door late overmaking vanuit de overheid, het personeel niet op tijd over geld kan beschikken. De bond wil een structurele oplossing van dit probleem.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com