Directeur SUR-CAD: Colonne president laat ambulance stoppen

Roël Brug, directeur van SUR-CAD, Bridge Medical Group NV, heeft er geen goed woord voor over dat de colonne van president Chan Santokhi, afgelopen weekend geen voorrang heeft verleend aan een ambulance met zwaailicht en loeiende sirene. Brug zegt in een interview met dat een instabiele patiënt vanuit Lelydorp werd vervoerd naar het ziekenhuis. Zoals gebruikelijk was het erg druk op de Indira Gandhiweg. Diverse automobilisten gingen aan de kant om de ambulance te laten passeren. Op gegeven moment kwam de ellenlange colonne van de president aan. De chauffeur van de ambulance met zwaailicht en loeiende sirene werd gesommeerd om aan de kant te gaan voor de colonne van de president. Brug voert aan dat het bijzonder moeilijk was voor de chauffeur om aan de kant te gaan, omdat verschillende voertuigen al op de berm waren om de ambulance te laten passeren. Maar de ambulance heeft moeten stoppen, opdat de stoet door kon rijden. “Ik wil weten waar in het Rijbesluit staat dat een ambulance met zwaailicht en loeiende sirene met een zieke aan boord die naar de Spoedeisende Hulp wordt vervoerd, moet stoppen voor de colonne van de president of welke hoogwaardigheidsbekleder dan ook”, zegt Brug. “Wat er gebeurd is, kan niet door mijn brein”. Hij merkt op dat het niet de eerste keer is dat dit is gebeurd. Het komt meer voor dat er geen voorrang wordt verleend aan de ambulance met zwaailicht en loeiende sirene.Brug benadrukt dat de gezondheidszorg op haar kop ligt. Als hoogwaardigheidsbekleders geen voorrang verlenen, waarbij het om een levensreddende situatie gaat, dan reflecteert dat hun denken over de gezondheidszorg. Maar wanneer het om directe familieleden gaat die een ambulance nodig hebben, wil men wel dat het in een wip en een zucht gebeurt. “Wij als organisatie gaan geen blad voor de mond nemen, al is de rancune groot”, stelt Brug. SUR-CAD heeft aan de bel getrokken bij de regering over de ambulancezorg. Het personeel heeft een petitie aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. “Men belooft dat er aan gewerkt wordt, maar de petitie verdwijnt gewoon in een lade”, merkt Brug op. De president en de overheid hebben lak aan de organisatie of een ambulance, meent hij. “Ik weet niet waar ik moet aankloppen over de situatie dat er geen voorrang wordt verleend aan een ambulance met zwaailicht en loeiende sirene met een instabiele zieke aan boord. We willen weten waar we aan toe zijn”, verzucht Brug.