Directeur Sportzaken ook op dienstreis in Nederland

Behalve president Chan Santokhi, is ook de directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, bezig met het herstellen van de relatie met Nederland. Touw Ngie Tjouw zal in Nederland met verschillende sportorganisaties kennismaken en een mogelijke samenwerking bespreken.
Zo heeft er een kennismakingsmoment plaatsgevonden met de directeur van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU), Thorwald Veneberg. Aanwezig bij deze ontmoeting was ook Valentino Nasa, beleidsadviseur Sportzaken.
Met het geweldige resultaat van Jaïr Tjon En Fa op de Olympische Spelen in Tokyo en het kennismakingsmoment met de Surinaamse Wielren Unie (SWU), is aan het directoraat Sportzaken de nodige aandacht gevraagd voor de wielrensport in Suriname. De sportdirecteur heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt, om de KNWU te benaderen voor ondersteuning en advies. Zo worden dan best practices qua exploitatie sportaccommodaties met elkaar gedeeld.
Verder is er ook gesproken over uitwisseling van Surinaamse wielrenners en Nederlandse wielrenners, waarvan de mogelijkheden nog uitgewerkt moeten worden. Ook zullen er uitwisselingsprogramma’s komen op het gebied van kader, technische trainingen, wedstrijden, exploitatie en accommodaties. Dit zal deel uitmaken van het “Long Term Atlete Development Planning” traject voor de wielrenners in beide landen.
Touw Ngie Tjouw heeft aangegeven dat Suriname ook geïnteresseerd is in het mogelijk opzetten van pumptracks als goede basis voor de wielrensport in Suriname. Voor dit beleidsconcept wil Sportzaken in goed overleg treden met de SWU.
Zowel Touw Ngie Tjouw als Veneberg zijn het erover eens, dat er een vervolggesprek moet komen voor concrete samenwerkingsakkoorden. Hierbij zal ook de SWU aanwezig zijn.
Ook heeft de sportdirecteur op 14 september een kennismaking met de directeur Sportzaken van Nederland, Annelies Pleyte. Op 22 september brengt Touw Ngie Tjouw een bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Hierbij zullen ook deskundigen op het gebied van het aanleggen van zwembaden erbij zijn.