Dierenactiviste: “Manier verkoop leguanen pure dierenmishandeling”

De leguaan, meer bekend als ‘boomkip’, vormt al decennialang een delicatesse voor mensen. Aan de overkant nabij de Jules Wijdenboschbrug en op andere locaties worden levende leguanen die vol eieren zitten, ten verkoop aangeboden. Hoe groter en voller de buik, des te duurder het dier. Dierenactiviste Cynthia Ashruf tevens voorzitter van de Stichting Henk Abrahams zegt desgevraagd aan Suriname Herald, dat het op zich geen probleem is dat mensen leguanen willen eten.
Echter is het probleem volgens haar de manier waarop de dieren ten verkoop worden aangeboden. De poten van de dieren worden aan elkaar vastgebonden of aan stokken en op elkaar gestapeld. De dierenactiviste vertelt ook dat er steentjes en knikkers in de buik worden geplaatst van de levende dieren om de indruk te wekken dat ze eieren hebben. Erger nog worden de leguanen volgens haar ook op locatie levend geveld. “A no kan, het moet een keer stoppen. Het gaat om levende wezens”, benadrukt Ashruf.
Ze geeft aan dat dit ook voor krabben geldt. Ashruf benadrukt dat het jagen op leguanen gereguleerd dient te worden. Zij zegt dat het geen gemakkelijke kwestie is om op te lossen, tenzij men gezamenlijk overlegt.
De dierenactiviste benadrukt dat allereerst het jachtseizoen, dat van begin januari tot eind augustus duurt, herzien moet worden. Zij is het er niet mee eens dat het jachtseizoen in augustus open is, terwijl de leguanen in deze periode met eieren in hun buik rondlopen. Ashruf vreest dat indien de jacht niet gereguleerd wordt, de leguanen in ons land zullen uitsterven. Volgens haar zijn de wetten daar. Ze noemt de Jachtwet en Slachtwet. Echter ontbreekt naleving en controle van deze wetten.
Ashok Pherai, chef van de afdeling Natuurbeheer en Educatie bij de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) schrijft op zijn Facebookpagina het volgende over de jacht op leguanen:
De toegestane jachttijden volgens artikel 8 en artikel 11 van de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 No. 116 van de Leguaan is van 1 januari tot en met 31 augustus. De daglimiet is gesteld op 5. Dat wil zeggen het toegestane aantal per jachtakte, per jachttrip. Tevens valt de leguaan onder jachtwildsoorten.
Op basis van het boven aangehaalde kan overgegaan worden tot in beslagname en inverzekeringstelling. Met betrekking tot herziening van de Jachtwet (Jachtbesluit) voor dit specifieke geval biedt deze wet geen mogelijkheid, anders dan wanneer groene organisaties en de overheid daartoe een besluit nemen.
“Straks wordt de eerste leguaan geïmporteerd”, zegt de dierenactiviste. Er moeten volgens haar ook duidelijke voorwaarden komen over de manier hoe leguanen ten verkoop worden aangeboden. Dit vraagstuk had volgens haar al jaren geleden aangepakt moeten worden. De leguanen worden met een strop levend gevangen. Er zijn anderen die met een buks het dier uit een boom schieten. “Dierenleed is mensonterend”, aldus Ashruf.
Zij vraagt zich af waarom de mensen geen kooien voor de leguanen maken in plaats van ze vast te binden. De stichting heeft in het verleden ook met districtscommissarissen hierover gesproken om op te treden tegen de manier van verkoop van leguanen. Echter zonder enig resultaat.
De dierenactiviste merkt op dat alleen het verkopen van leguanen in grote aantallen langs de wegen en op hoeken al een strafbaar feit oplevert. Zij doet uit de doeken dat het ook niet gemakkelijk is om de politie zo ver te krijgen om op te treden bij gevallen van dierenmishandeling en dierenleed. “Vaker horen wij, als zij daaraan hun tijd moeten verspillen”.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald