Deviezenmaatregelen moeten importdekking verhogen

Er zijn vanaf maart 2021 deviezenmaatregelen getroffen om het tekort aan valuta, te verkleinen. Het gaat voornamelijk om drie maatregelen die ervoor moeten zorgen dat deviezen terugstromen naar de Centrale Bank van Suriname. Deze maatregelen werpen nu al vruchten af, zegt Prenobe Bissessur van de Deviezencommissie.{mp3}bissesurmaatr26mei21{/mp3}
In een persbericht dat vandaag is gepubliceerd, staat dat de maatregelen ook exporteurs ten goede zullen komen. Er wordt gesproken over een klein verlies, met een groter doel van 3-4% voor de exporteurs. Swami Girdari van Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA), zegt dat het verlies echter veel groter is, gemiddeld 48%. De retentiedollars moeten tegen realistische koersen worden omgewisseld. Zoniet gaan exportbedrijven moeten sluiten.{mp3}swami26mei21{/mp3}
  …………


Lees verder