Derde termijn voor Rusland als NPS-voorzitter

13/12/2020 15:40 – Ivan Cairo

NPS-voorzitter Gregory Rusland zondag in Grun Dyari tijdens de bestuursverkiezingen. : NPS  
PARAMARIBO – Gregory Rusland is zondag bij enkele kandidaatstelling opnieuw gekozen als voorzitter van de NPS. Tijdens een partijcongres zijn samen met hem Rusland ook, Jerrel Pawiroredjo, Patricia Etnel, Dorothy Hoever, Hesdy Pigot, Irshaad Fatemohamed, Roseline Daan, Man Lau Sie, Ronny Oemar, Monique Sowidjojo, Sharisa Kensmil, Haroen Daha, Saskia Nahar, Michel Felisi en Rodney Revales gekozen in het hoofdbestuur van de partij. Rusland nam in 2012 het roer over van Ronald Venetiaan en werd in mei 2016 herkozen.
Slechts een kandidatenlijst was ingediend en tot afgelopen week nog hebben enkele partijleider via de kortgedingrechter geprobeerd de verkiezingen tegen te houden. Zij werden vrijdag echter in het ongelijk gesteld, waardoor de verkiezingen zondag konden doorgaan. Alle elf NPS-afdelingen waren aanwezig tijdens het Congres, voor Rusland, bewijs genoeg dat het nieuwe bestuur breed gedragen wordt.
Vóór de verkiezingen ging hij in op de recente ontwikkelingen in de partij en waar de partij naartoe moet koersen de komende periode. Hij merkte op dat de NPS niet alleen in kiezersaantal moet groeien zoals de honderd procent groei bij de stembusgang van 25 mei dit jaar, maar dat de organisatie ook in zetels moet groeien om te tonen dat ze veel meer waard is in de Surinaamse politiek.
Er is veel werk voor de structuren, niet alleen voor het hoofdbestuur en de leiding van andere partijorganen. “De NPS verdient een betere plaats in de Surinaamse politiek. Dit houdt in dat de partij ervoor zal moeten werken”, aldus Rusland. Januari 2021 zal het functioneren van alle partijstructuren inclusief het hoofdbestuur geëvalueerd worden.
Dit moet erin resulteren dat problemen snel geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden en elke NPS’er zijn bijdrage kan leveren aan het succes van de partij. Rusland zegt te zullen blijven luisteren naar structuren en riep partijgenoten op om hun kritiek of zorgpunten ter bestemder plekke te deponeren. “Ren niet naar de media, anders ben je geen echte NPS’er”, zei de partijleider.
Hij gaf ook aan geen sabotage te zullen accepteren, van mensen die het niet eens zijn met partijbesluiten. Rusland merkte verder op dat de NPS kader, en nu is van belang dat dat kader ook ingezet wordt zodat de partij een bijdrage blijft leveren aan ontwikkeling van het land. Ontevreden partijgenoten werden opgeroepen om de gelederen te sluiten en niet moeten pogen de partij zwart te maken of slechte naam te geven.
De komende periode zal ook met de NPS Jongerenraad gesproken worden om haar visie over specifieke issues te vernemen en zal ook het scholingsinstituut van de partij onder de loupe worden genomen. Deskundigen zullen ook worden gemobiliseerd om de partij beter te maken en voor te bereiden op de komende verkiezingen en andere taken. Behalve een nieuw hoofdbestuur werd ook een nieuw Congresbestuur gekozen bestaande uit Danielle Beeldsnijder, Rugia Bergraaf, Sjachnaz Pengel, Mario Vermeer, Rachelle Giddings, Dayanand Dwarka en Hans Breeveld.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname