Dependances EZ Marowijne betrokken bij ondersteuning ondernemerschap

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft tijdens een werkbezoek aan de dependances in Moengo en Albina, de nadruk gelegd op de betrokkenheid van haar diensten bij de ondersteuning van het ondernemerschap. De bewindsvrouw heeft vanwege het grote belang van het stimuleren van welzijn en welvaart voor zowel de consument als de ondernemer in beide gebieden bedrijfsbezoeken afgelegd.
Walden heeft het bedrijf Galimo’s Kasaba Kukru te Moengo bezocht. Deze onderneming houdt zich al 25 jaar bezig met het verbouwen en verwerken van bittere en zoete cassave. Volgens ondernemer Rene Galimo voert het bedrijf enkele pilotprojecten uit om de doelen van het handelshuis te bereiken.
Enkele doelen van dit productiebedrijf zijn: het opleiden van jong volwassenen in het bakken van cassave en kwak, zodat deze kunst niet uitsterft. Verder het verhogen van de cassaveproductie door de verbouwers, veelal vrouwen, te verenigen en ondersteunen om op grote schaal te planten en te produceren. De ondersteuning vindt plaats in het opkopen van de cassave knollen en deze groep te faciliteren in het proces van klaarmaken van de kostgronden tot het oogsten en verwerken van hun eigen producten.
UitdagingenTot de proefprojecten die reeds uitgevoerd zijn behoren het klaarmaken van kostgronden, waarvan een drie hectare met eigen vermogen voor het verbouwen en verwerken van cassave voor een groep van elf vrouwen. Verder is met behulp van Women Business Group door middel van een lening om een kostgrond van zes hectare klaar te maken voor een groep van ongeveer vijftien verbouwers.
Het bedrijf heeft ook te kampen met enkele uitdagingen, die aan minister Walden zijn voorgelegd. De hogere vervoerskosten, vanwege gebrek aan het juiste transportmiddel, geen titel op de grond en gebrek aan machines, opslagfaciliteiten en afzetmogelijkheden zijn enkele uitdagingen. Het ministerie van EZ wil volgens minister Walden, kijken naar mogelijke oplossingsmodellen om de onderneming te faciliteren. Er zal gekeken worden naar productieve manieren om te kunnen verbouwen en produceren en hoe het bedrijf aan procesverbetering kan doen.
OndersteuningIn Albina bezocht de EZ-topvrouw het bedrijf Vabi, waar ze met haar delegatie uitleg kreeg over het wel en wee van het bedrijf. Humphry Mangoe gaf aan, dat Vabi dit jaar 70 jaar in Suriname gevestigd is en zijn dochteronderneming in Albina al vijftien jaar operationeel is. “Wij zijn hier om te blijven en gaan niet meer weg.”
Ondanks de moeilijke periode waarin het land zicht bevindt, heeft er in dit bedrijf geen enkele afvloeiing plaatsgevonden. Vabi Albina zet zich ondanks tegenwerkingen juist in om de gemeenschap van het grensstadje te dienen, door gemeenschapsprojecten uit te voeren.
De bewindsvrouw, die ook een rondleiding op de plant kreeg, is zeer ingenomen met het feit, dat dit bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Ze heeft alle ondersteuning aan Vabi toegezegd.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald