‘Den Haag heeft dubbele agenda bij militaire samenwerking’

18/04/2021 14:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

INGEZONDEN –
Eigenlijk zou je als politieke partij niet moeten ingaan op een reactie als van P.J. Teunissen op de Ware Tijd Online van 13 april 2021 op het Palu-artikel over de militaire samenwerking Suriname-Nederland, omdat duidelijk is dat de schrijver niet echt weet waar hij over praat. Palu-voorzitter Jim Hok is daar duidelijk over. Hij benadrukt dat het juist de Palu is die er steeds op wijst dat Suriname met Nederland ooit de beste relaties zal hebben, gegeven alle voorwaarden die daarvoor nu al bestaan, zoals de taal, onze kennis van de Nederlandse cultuur en het feit dat wij Surinamers zoveel familie daar hebben wonen. De reden waarom die goede relatie nu niet mogelijk is komt omdat men vanuit Den Haag een dubbele agenda heeft waar het Suriname betreft.

Dubbele agenda

En die dubbele agenda vindt zijn grondslag in de soort
staatkundige onafhankelijkheid welke Nederland ons gegeven heeft.
Aan de buitenkant daarvan de illusie dat wij na meer dan
driehonderd jaar Nederlandse kolonisatie en onderdrukking, in ons
land eindelijk het eigen belang van ons volk met voorkeur zouden
kunnen dienen. Maar aan de achterkant van die schijn de keiharde
koloniale dwingelandij van Nederland om alles in Suriname naar de
eigen hand te willen zetten. En het instrument dat Nederland
daarvoor consequent achter de hand gehouden heeft is zijn invloed
op het Surinaamse leger. Zijn invloed op de jongens en meisjes die
het daarvoor heeft opgeleid. De invloed zoals die voortvloeit uit
het respect dat de leerling altijd voor de leermeester heeft.

Glasharde bewijzen

Het is op basis van die invloed en loyaliteit waarmee Nederland
in de afgelopen 45 jaar steeds meende te moeten ingrijpen om wat
hem niet beviel in het handelen van de regering van ons soevereine
land Suriname naar zijn hand te zetten. Het bewijs daarvoor is
glashard. De staatsgreep van Bouterse onder aangeven van kolonel
Valk was omdat het handelen van de toen zittende Surinaamse
regering niet naar de zin van Nederland was. De poging tot
staatsgreep van Rambocus onder begeleiding van kolonel Bas van
Tussenbroek was om dezelfde reden. De vernietigende Binnenlandse
Oorlog met diezelfde Van Tussenbroek als militair adviseur idem, om
dan niet te spreken over de verijdelde invasie van december 1982.
Het lijkt erop dat alleen een Surinaamse regering, die naar de
pijpen van Nederland zal dansen van de gesel van de Nederlandse
invloed op ons leger bespaard zal blijven.

Jungletraining tegen Suriname zelf

Dit is de belangrijkste reden waarom de invloed van Nederland op
onze defensieorganisatie ABSOLUUT ongewenst is. Dit nog daargelaten
de schandelijke misperformance van Nederland in de kwestie van
Tigri. Voorts ook daargelaten het feit dat de Nederlandse
krijgsmacht op dit moment volgens eigen zeggen van de leiders van
alle onderdelen daarvan in een te abominabele staat verkeert (Zie
Dagblad Trouw van 2 april) om de eenvoudigste taken welke
ze in Navo-verband te vervullen heeft naar tevredenheid uit te
voeren. Maar los daarvan kan Nederland ons toch nooit beter dan
onze grote zuiderbuur Brazilië bijstaan om vaardig te opereren in
het Amazoneregenwoud dat het natuurlijke milieu is waarin het
Surinaamse leger moet functioneren. Alles wat Nederland bij zijn
beoogde jungletraining in Suriname zal opdoen zal alleen maar tegen
Suriname zelf kunnen worden gebruikt.

Santokhi laat zich misbruiken

De basis van de boven aangegeven militaire strategie van
Nederland naar Suriname toe is meer dan dertig jaar geleden onder
anderen door de toenmalige Nederlandse parlementariër Frits
Bolkestein geïndiceerd. Hij was trouwens ook de persoon die ooit
tegen Jagernath Lachmon had gezegd dat Suriname er goed aan zou
doen zich weer onder Nederlandse leiding te stellen. Zie zijn
interview met Paul Witteman (
https://youtu.be/HEdQOxzi800).

In dit interview blijkt ook het totale gebrek aan respect voor
de onafhankelijkheid van ons land en voor ons als volk. En dat
respect is precies het ENIGE element dat nodig is om die
fantastische samenwerking die de Palu met Nederland voorziet
bewaarheid te doen worden. Zolang Nederland niet zover is dat het
begrijpt dat wij onze eigen beslissingen zelf moeten en willen
nemen (hallo…wij zijn Curacao niet!!!) kunnen we helaas
waarschijnlijk alleen maar ellende voor ons land tegemoet zien. En
de gretigheid waarmee de regering-Santokhi zich laat misbruiken
maakt het er wat dat betreft niet beter op. De … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname