Demonstranten geven signaal, kondigen vervolg aan

Op het Oud Vlaggenplein is dinsdag fel geprotesteerd tegen verplicht vaccineren. “Het blijft uiteraard niet bij deze actie,” kondigt geestelijk leider Steven Reyme, één van de organisatoren, aan. “We gaan hier weer komen om de Assembleeleden die hebben beloofd dat ze tegen de wet zullen stemmen, fysiek te steunen. We roepen alle parlementariërs op om niet iets te doen tegen de wil van het volk. Anders zal u de rekening gepresenteerd krijgen wanneer vroeg of laat – zoals de president dat zegt- verkiezingen plaatsvinden.”De groep verontruste burgers, vakbondsleiders, kerkgemeenschappen en Assembleeleden hebben hun afkeuring uitgesproken en geuit over het beleid van de regering om mensen te verplichten zich te vaccineren. Ze stellen dat hiermee haatzaaierij en apartheid wordt gecreëerd. De NDP-Assembleeleden Rabin Parmessar, Melvin Bouva, Ebu Jones en Stephen Tsang, hebben meegedeeld dat de NDP-fractie tegen zal stemmen. Bouva gaat, zoals hij het verwoord, “over my hot sexy body” stemmen voor de vaccinatiedwang. Ook Edward Belfort van de ABOP, heeft kenbaar gemaakt dat hij tegen gaat stemmen “want hij is geen ja-knikker als zijn collega’s.” De mensen zijn blij. “Dan hebben we alvast 17 tegen,” telt Parmessar op. Hij rekent nog op twee stemmen van BEP.Als de regering vaccineren verplicht stelt, zal de actie zich uitbreiden, zeggen de initiatiefnemers. Het land heeft veel meer problemen. Zoals de hoge prijzen voor goederen en diensten, slechte basiszorg en een sterk verminderde koopkracht. De strijd kan langer worden als besloten wordt de regering naar huis te sturen. De macht zit bij het volk benadrukken verschillende sprekers: “Na wi pot yu drape, na wi kan pur’ yu baka!”De mensen moeten zich voorbereiden op een lange strijd kondigen de sprekers aan. “When injustice becomes law, then resistance becomes a duty,” onderwijst advocaat Jennifer van Dijk-Silos. “Te onrechtvaardigheid tron wet, dan verzet mus kon!” vertaalt ze. “Moro sma mus kon dya!”  “We zijn geen anti-vaxxers,” benadrukt Reyme. “We hebben niets tegen de vaccinatie. Heel veel pastors zijn gevaccineerd. Ook in de protestgroep zitten er gevaccineerden. Wij zijn tegen de dwang. We zijn voor het zelfbeschikkingsrecht.” Sommige sprekers hebben aangegeven dat ze het spuitje niet gaan nemen. Ze vertrouwen het niet. “Mijn lichaam, mijn keus!” werd er enkele keren gescandeerd. Vakbondsleider Ronald Hooghart stelt dat met corona bepaalde machten in West -Europa de wereldbevolking wil uitdunnen. Mensen die met een swab getest worden gaan een trauma overhouden in hun hersenen over enkele jaren stelt hij. Ook Edward Belfort gaat niet vaccineren. Hij stelt dat Ivermectine een goede medicijn is en het ‘covidspuitje’ dus niet meer nodig is. Ook Reyme deelt mee dat hij Ivermectine heeft gebruikt voor zieke leden. Ze zijn in drie dagen genezen, deelt hij aan Suriname mee. Het publiek vindt dat in de regering duivels zitten omdat ze het middel niet laten halen. Belfort blijft beweren dat natuurgenezers Covid-19 kunnen genezen. De actie is afgesloten zoals het begonnen is; met gebed. Steve Meye heeft gebeden voor alle aanwezigen op de bijeenkomst, wat potentieel een ‘mass spreading event’ kan zijn. “No wan sma sa kisi Covid-19. No wan virus e kon in wi skin,” proclameerde hij. Ook werd elke ‘vluku wortu van de minister Volksgezondheid, van de president en van medici over het volk,’ verbroken. “Unu ne boigi gi no wan spoiti. W’e boigi gi Gado wan!”