Deken SOvA: Advocaten hebben stand gehouden

Ondanks diverse uitdagingen in het afgelopen zittingsjaar van het Hof van Justitie (HvJ), blikt de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj tevreden terug. Advocaten hebben stand gehouden, ondanks de obstakels. “Voorts hebben advocaten in het afgelopen jaar getoond met de nodige plak- en knutselwerk, against all odds, de justitiabele van rechtsbijstand te voorzien. Met haar 227 advocaten is de SOvA als publieke beroepsorganisatie noodgedwongen in staat geweest om binnen een jaar over te kunnen gaan tot digitaal procederen. Dit is een grote mijlpaal welke zeker zal bijdragen aan het sneller procederen tussen partijen,” zei Gadjradj vrijdag bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Hof. De nieuwe regering moest allerlei maatregelen instellen om Suriname niet in financial default te doen geraken. Advocaten zagen in het afgelopen zittingsjaar de wisselkoers omhoog gaan, de nutsvoorzieningen omhoog gaan, verhoogde telefoonkosten en de benzineprijs ging ook omhoog. “Het enige dat niet omhoog ging was hun honorarium. De advocaat als zelfstandige ondernemer worstelt thans dagelijks met deze uitdagingen en het is niet makkelijk om je kantoor open te houden. Nee nee, een schoonheidsprijs wordt hier absoluut niet verdiend, maar klagen heeft geen zin. Daar bereik je niets mee.” De advocatuur heeft middels haar eeuwenoude survival skills getoond de rechtsbijstand aan justitiabelen nimmer te verzaken, constateerde de deken. Tot op dit moment geven advocaten dagelijks nog steeds kosteloos rechtsbijstand en wordt er kwalitatief goed geprocedeerd. Dit is zeker iets om trots op te zijn, meent ze. “Ook in de rechtspraak zelve heeft de advocatuur in het afgelopen zittingsjaar getoond volwassen te zijn: discussies rondom het besluit van het Constitutioneel Hof inzake amnestie en tuchtklachten tegen advocaten zijn volwaardige discussies geweest en advocaten hebben getoond vrijelijk samen te kunnen werken in alle gevallen.” De SOvA heeft volgens Gadjradj als publieke beroepsorganisatie getoond een omarmende houding te hebben en heeft mede daardoor de positieve groei binnen de rechtsstaat weten te bevorderen. Naast de positieve ontwikkelingen ingesteld door het HvJ, duurt het nog steeds allemaal veel te lang voor de cliënt. De in te halen achterstand is van dien aard dat er nog zeker twee lange jaren door alle rechtsbeoefenaars aan de weg zal moeten worden getimmerd. Er zijn nog steeds te weinig rechters en griffiers, zittingen duren te lang, vonnissen worden te laat uitgereikt, instituten zijn vaak telefonisch onbereikbaar, zaken worden makkelijk met anderhalf jaar uitgesteld. “Maar, er is hoop. En dat stemt prettig.”