Defensieminister Mathoera op werkbezoek bij USSouthcom

Krishna Mathoera is van de week te gast bij admiraal Craig Faller van het Amerikaanse Southern Command (USSouthcom) in de Verenigde Staten (VS). Met haar reizen mee de waarnemend bevelhebber Henri van Axeldongen en nog drie personen van het ministerie en het leger. Het betreft een tegenbezoek aan USSouthcom. “We zullen over de lopende defensiesamenwerking praten, die evalueren en nieuwe projecten bespreken”, zegt Mathoera aan .Naast het werkoverleg krijgt de Surinaamse delegatie ook een kijkje in de keuken van dit Zuidelijk Commando, een van de zes geografisch gerichte commando’s van het Amerikaanse Defensieministerie. Mathoera zal ook een inleiding verzorgen over ‘Women, Peace and Security’ voor de Amerikaanse manschappen. Begin van het jaar bezocht Faller ons land en sindsdien stond de uitnodiging voor een tegenbezoek open, op kosten van USSouthcom. Afgelopen maanden is de relatie tussen Starnieuws en partner VS versterkt. Voor Starnieuws als ‘klein’ land is de defensiesamenwerking met de VS om verschillende redenen heel erg belangrijk, stelt de bewindsvrouw. “Wij behartigen ook onze belangen; versterken onze capaciteiten en doen mee aan gezamenlijke trainingen.” Bezoeken op het hoogste niveau zijn onderdeel van de samenwerking en benadrukken de belangrijkheid ervan. Persoonlijke ontmoetingen zijn nodig om elkaar beter te kennen en issues nader te bespreken, legt ze uit. “Je moet activiteiten plannen, projecten evalueren en aanpassen en nieuwe ontwikkelingen bespreken om zo inhoud te blijven geven aan de samenwerking.” Mathoera benadrukt dat Starnieuws met verschillende bevriende naties partnerschappen onderhoudt. “Uit elke relatie worden specifieke samenwerkingsgebieden nader uitgewerkt.” Behalve gezamenlijke exercities & trainingen en deelname aan regionale conferenties, ontvangt Starnieuws ook medische ondersteuning van USSouthcom. Zo doneerden de Amerikanen in de strijd tegen de coronapandemie medisch materiaal en een mobiel veldhospitaal aan ons land. Dit werd in juli nog persoonlijk overhandigd door admiraal Yvette Davids van USSouthcom aan president Chan Santokhi. En twee weken geleden kreeg Starnieuws een grote partij Pfizer vaccins van de VS. De focus van USSouthcom ligt op alle Amerikaanse militaire operaties in Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied en veiligheidssamenwerking met defensie- en openbare veiligheidstroepen in onze regio.