Defensie laat ammoniumnitraat buiten Paramaribo opslaan

De voorraad NH4NO3 (ammoniumnitraat) van Newmont Suriname, die was opgeslagen in de loods van Haukes NV aan de Uraniumstraat in het resort Flora, is in zijn geheel overgebracht naar een veilige locatie buiten Paramaribo. Dit onder toeziend oog en begeleiding van het ministerie van Defensie. Minister Krishna Mathoera had in augustus dit jaar vertegenwoordigers van de bezorgde buurtbewoners te Flora en Tammenga beloofd er werk van te maken.
De buurtbewoners hadden de minister gevraagd om deze gevaarlijke stof uit de bewoonde gebieden te verwijderen. Deze stof is nu tijdelijk opgeslagen in een speciaal hiervoor ontworpen opslagruimte op het emplacement van Newmont Suriname in de Merian goudmijn, die op 66 kilometer afstand ligt van Moengo.
De bezorgdheid van de bewoners werd groter nadat op 4 augustus dit jaar de Libanese hoofdstad Beiroet werd opgeschrikt door een reusachtige explosie in een pakhuis waarin NH4NO3 was opgeslagen. Een explosie die slechts dood en verwoesting heeft achtergelaten.
Door een speciale commissie, geïnstalleerd door president Chan Santokhi, is er met vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, opererend in de mijnbouwsector, aan tafel gezeten en van gedachten gewisseld over de meest veilige en adequate wijze van transport en opslag voor de diverse soorten ontplofbare stoffen die worden gebruikt in de sector.
Verder is het proces van herziene wetgeving over de opslag van chemicaliën in het land, reeds ingezet. Deze presidentiële commissie ‘Inventarisatie, Advies en Optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen’ is hiermee belast.
De commissie is interdepartementaal en bestaat uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, de ministeries van Defensie, Justitie en Politie, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Economische Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, Veeteelt en Visserij. Verder zijn er ook vertegenwoordigers van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en de Dienst Nationale Veiligheid in de commissie opgenomen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald