Defensie en bedrijven werken aan veilige opslag ammoniumnitraat

De particuliere opslagruimten voor ammoniumnitraat zijn door de regering onder de loep genomen en met deze bedrijven wordt er nu naarstig gewerkt aan een veilig en duurzaam alternatief. Tevens is het proces van herziene wetgeving betreffende opslag van chemicaliën reeds ingezet. Dit heeft minister Krishna Mathoera van Defensie aan vertegenwoordigers van de regio Flora en Tammenga meegedeeld. De bewindsvrouw heeft hen ontvangen, nadat zij alarm hebben geslagen en in een open brief hun bezorgdheid hadden geuit. De buurten werden vertegenwoordigd door de heren Frans Eersteling en Roger Cameron.

Volgens minister Mathoera is de bezorgdheid terecht, maar tegelijkertijd ook een gedeelde bezorgdheid van zowel de Defensie organisatie als de totale regering, meldt de Communicatie Dienst Suriname. De opslag van NH4NO3 in Suriname kwam meteen onder het vergrootglas na de ramp in de haven van Beiroet, begin augustus dit jaar. In de Nationale Assemblee werd er ook gewag hiervan gemaakt. Defensieminister Mathoera heeft toen meteen aangegeven dat deze kwestie haar onverdeelde aandacht heeft, gezien de risico’s welke gemoeid gaan met de opslag van zulke chemicaliën in woonwijken. 

Tijdens het gesprek heeft Mathoera meegedeeld dat het ministerie van Defensie intussen al druk bezig is met een inventarisatie van alle mogelijke chemische gevaren in ons land. De opdracht is gegeven om aangaande de depots van Defensie een evaluatie te maken en (indien aanwezig) de ammoniumnitraat zo snel en zo veilig als mogelijk, te verwijderen uit woonwijken. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com