Deekman: ‘Voor mij is verbinding maken belangrijk’

21/12/2020 18:06 – Amanda Palis

Politiewoordvoerder Rachel Deekman belooft haar nieuwe functie met overtuiging en passie te bekleden. : collectie Rachel Deekman  
PARAMARIBO – Het is ongeveer anderhalve maand geleden dat inspecteur Rachel Deekman het stokje als woordvoerder van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft overgenomen van Humphrey Naarden die de functie tien jaar heeft vervuld. “Als ik kijk naar het gewicht van de functie – een job die we niet moeten onderschatten – dan moet ik al mijn voorgangers complimenteren voor de basis die zij hebben gelegd”, zegt Deekman in haar kantoor aan de Duisburglaan.
Terwijl zij vragen van de Ware Tijd beantwoordt wordt van verschillende kanten aan haar getrokken door dringende telefoontjes en e-mailberichten. “De wegomlegging voor de feestdagen en de lockdown zijn nu hot topics en we willen zo goed mogelijk de boodschap overbrengen naar de samenleving.”
Ze kwam voor het eerst in het vizier van de samenleving toen zij als woordvoerder moest optreden in het kader van de Covid-19-pandemie en daarna aanzat tijdens één van de vele Covid-19-persconferenties. “Ik werd aangewezen als de woordvoerder van het Covid-19-coördinatieteam van het KPS. Daarna werd ik door de leiding benaderd om als woordvoerder van het korps op te treden.”
Maar haar talent voor communicatie was veel eerder ontdekt. “Toenmalig hoofdinspecteur (Rudy) Steinberg heeft mij toen ontdekt en ‘gebombardeerd’ tot mc voor een evenement van het korps. Sindsdien heb ik zo af en toe moeten invallen als woordvoerder.”

Verbinding maken
Haar carrièreverloop en extra activiteiten buiten haar functie om, hebben bijgedragen aan haar communicatieve vaardigheden. Zij begon in 2003 als politierekruut, heeft vervolgens gewerkt bij de Centrale Meldkamer, op het politiebureau Latour, bij de Ongevallendienst, de Justitiële Dienst en ze was heel kort Gewestelijke Politiecommandant van Commewijne.
Deekman doceert op de politieopleiding onder meer communicatie. “Communiceren omwille van het communiceren is voor mij nutteloos. De grote taak als woordvoerder is de verbinding leggen tussen het korps en de gemeenschap”, vertelt ze.
Elk vakgebied heeft zijn uitdaging en voor haar is het two way-communicatie. De samenleving kan tegenwoordig met social media en andere vormen van communicatie reageren en soms kan de feedback heel erg scherp uitvallen. Maar dat is voor haar geen probleem. “Iemand die een scherpe reactie plaatst doet het omdat hij een bepaalde behoefte heeft om zich te uiten. Je moet je soms verplaatsen in de persoon zijn schoenen. Ik zie dit niet als negatieve feedback, maar gewoon als feedback.”
In de tijd dat zij als woordvoerder fungeert heeft Deekman met een scala aan mediapersonen kennis mogen maken. Voor vele mediamensen is het bereiken van een persoon voor informatie soms een uitdaging. “Ik ben in elk geval altijd bereid in contact te staan met de media, alleen is het soms zo dat ik niet altijd in de gelegenheid ben om per direct terug te communiceren, maar ik zorg ervoor dat er altijd terug wordt gekoppeld.”

Concrete plannen
Aanpak en aanpassen van communicatiestrategieën zijn voor Deekman nog niet helemaal uitgezet. “Ik kan nog niet praten over concrete plannen hiervoor. Het is nog een vrij vroeg stadium en ik ben nog in een oriëntatieperiode. Ik heb wel ideeën die samen met het PR-team zullen worden uitgewerkt.” Als dat is gebeurd, moeten ze aan de leiding worden aangeboden voor goedkeuring, maar dat is nog niet het geval.
Het KPS ondersteunt met de handhaving van de Covid-19-maatregelen. Het korps probeert op een zo creatief mogelijke manier het gedrag van de samenleving te beïnvloeden. “We proberen met de beelden die worden geplaatst over de controle mensen te informeren over wat er werkelijk gebeurt.
De uitdaging in de communicatie die het KPS deelt met onder meer het ministerie van Volksgezondheid is de burger tot het besef brengen dat elke handeling fatale gevolgen kan hebben, voor de persoon en voor anderen in de samenleving”, zegt Deekman. Ze had het zich nooit voorgesteld om politiewoordvoerder en het gezicht van het KPS te zijn. “Maar dat betekent niet dat ik de functie niet met overtuiging of passie zal bekleden.”
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname