Decentralisatie Bureau Rechtszorg belangrijk voor Justitieminister

Het decentraliseren van het Bureau Rechtszorg is een van de belangrijkste doelen die minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) gerealiseerd ziet. De twee grote beleidsgebieden van dit departement zijn Rechtsbescherming en Veiligheid. Het is daarom noodzakelijk dat de andere districten naast Paramaribo en Nickerie ook een Bureau Rechtszorg moeten hebben, waar zij ook rechtsbijstand kunnen genieten.
Zo kunnen de mensen weten welke wegen zij moeten bewandelen voor het creëren van de faciliteiten voor rechtsbijstand. “Horizontale bescherming van de burgers tegen de burgers en verticale bescherming van de burgers tegen de staat. Deze zaken zijn de leidraad om te komen tot dit project,” zei de Juspol-topman onlangs tijdens een presentatie over het projectvoorstel Decentralisatie Bureau Rechtszorg.
Deze presentatie werd gehouden voor minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), haar staf, de districtscommissarissen en vertegenwoordigers van de vereniging van advocaten, deurwaarders en notarissen. Het doel van deze presentatie was om de relevante actoren te horen, zodat het project meer gestalte kan krijgen.
De trekkersgroep bestaat voor nu uit vier leden te weten Susie Hiralal (voorzitter) en de overige leden Iwan Markiet, Sunil Lakhi en Farida Weegman. Markiet, hoofd van Bureau Rechtszorg, heeft het bureau in zijn algemeenheid belicht, terwijl Lakhi in zijn presentatie het doel van het project, de huidige en gewenste situatie heeft meegenomen.
Gebleken is dat dit project in nauwe samenwerking met (ROS) moet worden uitgevoerd. Dit vanwege de rol van dit ministerie in de diverse districten. Na de presentaties kregen de actoren en andere genodigden de gelegenheid vragen te stellen en aanbevelingen te doen, die kunnen helpen bij het meer gestalte geven van het project.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald