De onderzoeker: Marciano Jackie – Parbode Sneak Peek – Parbode

Marciano Jackie (32) studeerde in augustus 2019 af als bachelor of science in Public Administration aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname met als specialisatie Internationale Betrekkingen.

Wat hebt u onderzocht?
“Ik heb een onderzoek gedaan naar mogelijk overheidsbeleid dat eco-innovatie bij productiebedrijven in Suriname kan bevorderen binnen de context van de steeds meer globaliserende economie.”
Waarom is dat van belang?
“Eco-innovatie is elke vorm van innovatie die zakelijke kansen creëert die het milieu ten goede komen. Het is een benadering die het doel van duurzame ontwikkeling dichterbij brengt en rekening houdt met ecologische, sociale en economische aspecten. Suriname zit in een diepe economische crisis. Innovatieve oplossingen zijn nodig om heersende problemen het hoofd te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat dit onderzoek de beleidsmakers zal aanmoedigen over eco-innovatie na te denken en hen zal bijstaan bij het ontwikkelen van nieuw beleid dat milieuvoordelen, concurrentievoordelen en werkgelegenheid voor de burgers garandeert. Dit onderzoek is ook relevant om het bedrijfsleven overzichtelijke informatie te verschaffen over het belang van een goed gestructureerd eco-innovatiebeleid en de invloed die het kan hebben op bedrijfsvoering.”
Hoe hebt u het onderzoek verricht?
“De onderzoeksmethode is kwalitatief explorerend, omdat er gepoogd wordt een gefundeerde theoretische benadering voor eco-innovatie te vinden. Er is zowel literatuur- als empirisch onderzoek gedaan. Voor het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van bestaande theorieën. In het empirische gedeelte zijn er vragenlijsten afgehandeld, open interviews afgenomen en presentaties van deskundigen en overheidsfunctionarissen bijgewoond. Ook is er een analyse gemaakt van het onderzoek waarbij er gebruik is gemaakt van de belangrijkste factoren die eco-innovatie bij de ondernemingen stimuleren, zoals ‘smart regulering’ die de productiebedrijven aanmoedigt om bepaalde milieuvraagstukken op een duurzame manier aan te pakken.”
Lees het hele artikel in het augustusnummer van Parbode
………… (Parbode)


Lees verder

Bron: Parbode.com