De noodzaak voor veranderingen in de bouw

Klimatologische omstandigheden zoals rukwinden en orkanen waren onbekend voor Suriname. Helaas worden deze fenomenen steeds meer onderdeel van de nieuwe realiteit in Suriname, getuige ook de recente rukwinden in Nickerie die veel schade hebben aangericht aan woningen (http://www.nickeriesuriname.com/tag/rukwinden/). Deze ontwikkeling zet uiteraard extra druk op de bouwsector in Suriname die al te kampen heeft met verouderde wetgeving, geringe bescherming van consumenten en geringe investeringen in nieuwe materialen en technieken. In de drie artikelen wil ik ingaan op de lessen die wij kunnen leren uit internationale ontwikkelingen in de bouw. Vandaag deel 1.De bouwsector kan in belangrijke mate beïnvloed worden door de volgende aspecten:1. Demografische ontwikkelingen: bevolkingstoename en urbanisatie2. Politieke ontwikkelingen: wet- en regelgeving3. Research & Development: nieuwe materialen en technieken4. Milieu: voortschrijdend kennis en inzicht5. Globalisering: nieuwe samenwerkingsvormen6.Gezondheid: pandemie zoals de huidige Corona uitbraak

Demografische ontwikkelingenEen sterke bevolkingsgroei zal over het algemeen leiden tot een grote vraag naar woningen. De lokale situatie zal bepalen hoe de bouwsector hierop moet inspelen. Door stedelijke overbevolking wordt de vraag naar hoogbouw en efficiënte inrichting van woonoppervlakte steeds groter.Politieke ontwikkelingenDe politiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de bouwsector. Enerzijds door concrete beïnvloeding van de vraag naar projecten vanuit de publieke sector. Anderzijds kan de overheid ook een rol spelen door de ontwikkeling van wet- en regelgeving, zoals standaarden voor de bouw (‘Bouwbesluit’ in Nederland, ‘Code de la Construction et de l’habitation’ in Frankrijk), arbeidswetgeving en overige vereisten.Research & DevelopmentDe ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken, kan ook invloed hebben op verschillende aspecten van de bouwsector. Door combinatie van product- en proces innovaties is veel te winnen, kortere doorlooptijden, sterk gereduceerde faalkosten en een hogere kwaliteit van het eindproduct. De steeds groter wordende rol van innovatieve procesinrichting, automatisering en artificiële intelligentie is in de bouw steeds beter zichtbaar.MilieuZoals eerder aangegeven, maakt Suriname nu kennis met nieuwe klimatologische omstandigheden. Andere landen zijn veel langer bekend met zulke natuurlijke fenomenen. Algemeen bekend zijn de eilandstaten nabij de Pacifische en Filipijnse Plaat zoals Japan en de Filipijnen die van oudsher te kampen hebben met aardbevingen en vloedgolven. Dichter bij huis kunnen de Bovenwindse eilanden in de Caribische Zee genoemd worden waar orkanen een structureel verschijnsel zijn. Uiteraard hebben deze landen de nodige ervaring en kennis opgebouwd en deze vertaald naar materialen en technieken om hun constructies robuuster te maken tegen de impact van deze natuurverschijnselen.GlobaliseringDoor het toenemende gebruik van nieuwe tools en technieken, is ook de bouwsector aan het globaliseren. Gestandaardiseerde programma’s zoals Autocad en Sketchup worden steeds meer gebruikt, waardoor bouwtekeningen snel kunnen worden uitgewisseld en bewerkt. Productiebestanden kunnen van de bouwlocatie aan de ene kant van de wereld met een druk op de knop worden doorgezet naar de productie locatie aan de andere kant van de wereld. Vanuit de digitale bouwomgeving (BIM) kunnen opdrachtgevers, ontwerpers, engineers, producenten en uitvoerders virtueel samenwerken zonder dat nog 1 schop de grond is ingezet! Hierdoor zijn ook de bedrijfsprocessen in de bouw sterk aan het veranderen.GezondheidGezondheidsfactoren kunnen zowel de aanbod- als vraagzijde beïnvloeden, zoals blijkt uit het verbod op het gebruik van asbest in (bouw)materialen. Hierdoor wordt de vraag naar alternatieve materialen direct beïnvloed, maar ook het aanbod van een nieuwe bedrijfstak zoals asbest sanering.

Ook nieuwe inzichten ten aanzien van de arbeidsomstandigheden hebben invloed op de organisatie van de uitvoering, aanpassing van gereedschap en materialen; uiteindelijk kunnen deze ook leiden tot nieuwe regelgeving ten aanzien van de inzet van uitvoerend personeel.  

De huidige Covid-19 pandemie heeft invloed op de wereldeconomie, maar zeker ook op de bouwsector. Enerzijds is er wereldwijd sprake van onrust aan de vraagzijde, wat zich vertaalt in het uitstellen of stopzetten van projecten, maar ook aan de aanbodzijde zijn er ontwikkelingen merkbaar. Onzekerheden op de arbeidsmarkt hebben invloed op de koopkracht van de markt en veranderen daardoor ook de vraag naar woningen.  In een volgend artikel ga ik uitgebreider in op verschillende manieren hoe de bouwsector inspeelt op de beschreven ontwikkelingen.Ryan Blanca ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com