– De Grote Verrassing

Vandaag wordt de koers losgelaten. De wisselkoers zal niet meer door de Centrale Bank bepaald worden maar door vraag en aanbod. Het aanbod echter zal bepaald worden door de groep kapitaalkrachtigen die over vreemde valuta beschikt. De Centrale Bank is helaas niet de sterkste speler op de valutamarkt. Door manipulatie zullen de kapitaalkrachtigen altijd de koers kunnen beïnvloeden. Zelfs in een situatie waarbij de Centrale Bank de koers bepaalt heeft de groep kapitaalkrachtigen een stevige grip op de valutamarkt. De retentiedollars zullen helaas niet genoeg zijn om middels interventie de koers te beïnvloeden. Ook de US-dollars uit de IMF-lening voor betalingsbalansondersteuning zullen niet zonder meer voor interventie mogen worden gebruikt. Hoe hoog de wisselkoers zal worden kunnen we slechts gissen. In zo een situatie zal de opdrijving van de koers ook moeilijk te bestrijden zijn. Uiteindelijk zal er wel een evenwicht worden bereikt. Het is geen punt van discussie dat voor de sociaal zwakkeren deze beleidskeuze van deze regering desastreuze gevolgen zal hebben. De douanekoers zal aangepast worden aan de evenwichtskoers. Zelfs een aanpassing van SRD 14.30 naar SRD 21 voor US$ 1 zal al enorme prijsstijgingen veroorzaken. Wat er zal gebeuren als de evenwichtskoers hoger ligt kunnen wij allemaal raden. De prijzen van EBS, SWM en Telesur zullen nu nog méér de lucht ingaan. De prijs die berekend was en eerder gepresenteerd was aan de gemeenschap was gebaseerd op een koers van SRD14.30. Vanaf 1 juli komt een verhoging van 150% voor elektra. Wat u zal betalen zal dus nu opnieuw gewaardeerd worden tegen de evenwichtskoers, die in elk geval hoger dan SRD 21 zal liggen. Hetzelfde zal gelden voor SWM en Telesur. Brandstofprijs zal nu weer moeten worden aangepast. Het zal natuurlijk ook verder stijgen en behoorlijk duur worden. De hoogte die het zal bereiken zal ook afhangen van de evenwichtskoers. Dit zal direct tot gevolg hebben het stijgen van boot- en bustarieven. Transport wordt door deze regering niet meer gesubsidieerd. De hoge tarieven die nu gelden waren al achterhaald en gebaseerd op een koers van SRD7.52. Die zullen ongetwijfeld verdubbelen. De gevolgen van de stijging van de koers gecombineerd met de stijging van de kosten van andere productiecomponenten als brandstof, elektra, water en Telesur zullen de prijzen van alle lokale producten omhoog stuwen. Hopelijk overleven de kleine en middelgrote bedrijven deze enorme schok. De algemene banken zullen de rente aanpassen. Lenen wordt duurder. Als u een hypotheek heeft  in vreemde valuta, een studiefinanciering of autoaflossing, gaat u niet alleen meer SRD’s moeten neertellen voor de aflossingen, maar ook voor de rente. Een dubbele slag voor de burgers die in SRD verdienen. Uw AOV, pensioen, kinderbijslag, sociale bijstand die allemaal nog steeds gewaardeerd zijn op die koers van SRD7.52 voor die US$ zal nu meer dan ooit ontwaard zijn. U zult bitter weinig ermee kunnen doen. Door de onzekerheid zal besparingen in SRD afnemen. Ondanks men een evenwichtskoers zal hebben, zal het vertrouwen zodanig geschaad zijn dat het niet meer te herstellen zal zijn. Daarop komt nog kijken dat wij een gedollariseerde economie hebben. Mensen sparen al in vreemde valuta. Die traditie zal moeilijk te doorbreken zijn. Het sparen zal minder in de formele sfeer plaatsvinden. Dit, vanwege de opname-beperkingen van de algemene banken en de negatieve rente die in rekening wordt gebracht. Maar het ergste zal zijn dat uw koopkracht als verdiener enorm zal dalen en met eventuele aanpassingen van de evenwichtskoers verder zal dalen. De grote verrassing van de president die op 9 juni zal worden aangekondigd, die netto een paar honderd SRD’s op uw ambtenarensalaris extra zal zijn, zal in feite behoorlijk weinig betekenen. Maar dit is slechts een beperkte opsomming. Wat het daadwerkelijk zal worden, zal het volk zelf ervaren. W’o set’ en, is echt geen grap. Amzad Abdoel (Gewezen DNA-lid) …………


Lees verder