De dubieuze houding van Brunswijk, Jogi en Gajadien

Het fenomeen “openbare aanbesteding” vindt meer en meer plaats. Ooit is dit bedacht om vriendjespolitiek tegen te gaan en om eerlijke prijzen te krijgen voor geleverde diensten. Dan gaat het om grote opdrachten in de bouw, om de levering van goederen en diensten, etc.
Ondanks openbare aanbesteding, kunnen zaken behoorlijk misgaan; aanbestedingsfraude heet dat. Op het eerste gezicht lijkt alles correct te zijn en volgens de juiste procedures gegaan te zijn, waarbij zelfs alle afdelingen of managers hun akkoord hebben gegeven. Dat is nou precies het karakter van aanbestedingsfraude, men past een zeer geraffineerde werkwijze toe. Pas onder de motorkap kun je zaken tegenkomen die niet door de beugel kunnen. De afdelingen of managers die hun ‘akkoord’ hebben gegeven, kunnen zodanig om de tuin geleid zijn, dat zij niet eens het besef hebben dat zij wanpraktijken gefaciliteerd hebben. Zo geraffineerd gaat men te werk bij aanbestedingsfraude.

Nu lijkt het alsof Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk en de VHP-parlementsleden Mahinder Jogi en Asis Gajadien ook getrapt zijn in de geraffineerde werkwijze bij een mogelijke aanbestedingsfraude. Volgens hun is er niets aan de hand. Of zij onbewust erin getrapt zijn, lijkt ons op zijn minst ongeloofwaardig. Op sociale media zagen wij zelfs begrippen als opportunisme en “part of the deal” langskomen.
Aangifte door vooraanstaande SurinamersHet is publiekelijk bekend dat er aangifte gedaan is bij het Openbaar Ministerie tegen Otmar Sibilio, directeur van de firma Olibis NV en Andoyo Rusland in de hoedanigheid van president-commissaris bij de EBS, met betrekking tot mogelijke aanbestedingsfraude bij NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). In de betreffende aangifte zijn de aanwijzingen tot mogelijke aanbestedingsfraude gedetailleerd aangegeven. Ook het feit dat alle betrokken afdelingen al dan niet onbewust hun akkoord hebben gegeven, terwijl aan de andere kant er mogelijkerwijs onbewust aanbestedingsfraude gefaciliteerd wordt, is gedetailleerd aangegeven in de aangifte.
Wat zien wij nu gebeuren? Juist het feit dat de betrokken afdelingen hun akkoord hebben gegeven, werd door Brunswijk in De Nationale Assemblee (DNA) aangehaald als argument dat alles volgens de juiste procedures is gegaan en dat er niets aan de hand is. Dit, terwijl juist deze ‘akkoordverklaringen’ in de aangifte aan de kaak worden gesteld als onderdeel van het geheel. Dit zou tenminste vragen moeten oproepen bij Brunswijk, maar ook bij de parlementsleden Jogi en Gajadien. Wij zagen het tegendeel gebeuren. Dit is een zeer dubieuze houding.
Tot de groep mensen die de aangifte gedaan hebben, behoren twee VHP-parlementariërs (Kishan Ramsukul en Sham Binda). Een andere VHP-parlementariër Radjindre Debie, heeft schriftelijk vragen gesteld aan de minister die het aangaat. Kortom, drie VHP-parlementariërs vertrouwen de zaak niet helemaal. Jogi en Gajadien laten deze collega-parlementariërs vierkant in de steek, en bedekken de zaak met de mantel der liefde, zonder enig begrip te tonen voor de gevoelens die leven in de samenleving met betrekking tot deze kwestie. Ook dit charmeoffensief roept vragen op.
Sterker nog, Jogi gaf een sneer dat ondernemers gecriminaliseerd worden, terwijl zij hardwerken voor het volk. Dit, terwijl bij grote delen van de samenleving het gevoel heerst dat het in het algemeen eerder gaat om ‘hardstelen’ in plaats van ‘hardwerken’. De consequentie van deze houding van Jogi, ook ondersteund door Gajadien, kan zijn dat mensen niet bereid zullen zijn om mogelijke corruptiegevallen of wantoestanden aan de kaak te stellen.
Juist de aangevers dreigen nu in een kwaad daglicht geplaatst te worden en daar is Jogi debet aan. Dit is niet wat wij moeten willen als samenleving. Wij zouden eerder verwachten dat dit gedrag van Jogi en Gajadien afgekeurd zou worden door DNA. Men zou tenminste moeten afwachten, totdat de pg een besluit heeft genomen naar aanleiding van de aangifte. Nu is er een politiek standpunt ingenomen door Jogi en Gajadien, zonder enige beraadslaging in DNA. Een politieke vrijspraak is dat, terwijl de zaak nog ligt bij de pg ter onderzoek.
Een regering met goed bestuurlijk fatsoen zou zeggen dat de gunning van de opdracht aan het bedrijf van de heer Sibilio aangehouden wordt, totdat de procureur-generaal (pg) een beslissing heeft genomen of de heren Sibilio en Rusland wel of niet als verdachte aangemerkt worden naar aanleiding van de aangifte. Indien de pg besluit dat de heren Sibilio en Rusland als verdachte aangemerkt worden, dan zou de gunning naar een andere firma of gegadigde moeten gaan.
VoorbeeldStel je eens voor, dat er aangifte tegen je is gedaan terzake diefstal of verduistering bij een bedrijf. Je gaat vervolgens solliciteren bij een ander bedrijf voor een functie in welke jij de gelden en goederen van het bedrijf moet beheren. Denk je dat het nieuwe bedrijf jou in dienst zou nemen, wetende dat er een dergelijke aangifte tegen je loopt? Elk zichzelf respecterend bedrijf zou het onderzoek … ………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald