De boer eet niet wat de boer niet kent

Van nature zit het in de mens om angst te hebben en zijn mensen daardoor vaak bang voor wat ze niet kennen. Mensen zijn angstig in bepaalde situaties en proberen dat liever zoveel als mogelijk te vermijden. Men is vaak ook bang om voor zijn of haar mening uit te komen. In het verlengde hiervan zien we dat men tegenwoordig op social media wel kritiek kan leveren op zaken waarvan men weet dat het niet het juiste verloop heeft, maar daarbuiten durft men vaak niet verder uit te komen met het uiten van hun mening.Sinds december 2019 is de wereld in de greep van de Covid-19-pandemie. Sinds maart 2020 is door de intrede van dit virus in Suriname de angst binnen de samenleving ook toegenomen. De kans om slachtoffer te worden van Covid-19 is sindsdien dagelijks aanwezig. Waar wij als samenleving dachten dat de tweede golf van Covid-19 nog op zich zou laten wachten, bleek uiteindelijk dat het onvermijdelijke toch heeft plaatsgevonden.Mede door het onverantwoordelijk gedrag van velen die bewust en of onbewust de Covid-19-regels hebben genegeerd en dat nog steeds doen, wordt de gezondheid van anderen in gevaar gebracht. Er is zelfs een term bedacht voor dit soort mensen: COVIDIOOT. Het is een samensmelting van de woorden Covid-19 en idioot. Het woord covidioot wordt verder ook toegepast voor iemand die overdreven gaat hamsteren, zonder stil te staan bij eventuele tekorten voor zijn medemens.Intussen wordt er in de wereld reikhalzend uitgekeken naar de ontwikkeling van een Covid-19-vaccin en de versnelde toepassing ervan. Ook in Suriname wordt afgewacht op het moment wanneer de eerste vaccinaties zullen plaatsvinden.Echter merken we dat er heel wat vragen en onduidelijkheden leven bij delen van de samenleving over de eventuele toepassing van een Covid-19-vaccin. De cultuur die wij hier hebben is om vaak de kat uit de boom te kijken wanneer we geconfronteerd worden met nieuwe omstandigheden. We tonen vaak een mentaliteit van eerst zien dan geloven.Er zijn tal van voorbeelden die we in dat kader kunnen opnoemen om het te kunnen staven. Opent een Surinamer onder andere een succesvolle BBQ zaak, een worst stand, een carwash, een taxibedrijf enzovoort dan was het een kwestie van tijd voordat anderen ook soortgelijke zaken als paddenstoelen uit de grond lieten opkomen. Op zich geen probleem willen we ondernemingsgezind zijn.In het geval van het Covid-19-vaccin is het te verwachten dat men een afwachtende houding kan gaan innemen. Gelet op het feit dat de gezondheid van ons de boventoon voert, is het te verwachten dat de overheid tijdig een grootscheepse voorlichtingscampagne op touw zal moeten zetten om de samenleving goed te informeren over het belang van de Covid-19-vaccinaties. Hierdoor kan bij een groot deel van de burgers de angst enigszins weggenomen worden om zich uiteindelijk wel te laten vaccineren.Zoals al eerder aangehaald zijn mensen vaak bang voor dat wat ze niet kennen. Tenslotte eet de boer niet wat de boer niet kent.Ashween Ramdin
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com