De bittere nasmaak van de Valutawet

De Valutawet komt na een paar maanden weer boven het rioolwater drijven. De hoofdauteur prijst deze nu aan als de toverstok voor alle valutaproblemen. Hij had de oplossing in handen. En als de huidige president toen niet fel tegen zijn wet had geageerd, dan was alles goed gekomen. Jammer dat we zulke onzin nog op de valreep van 2020 moeten lezen.De Valutawet was geen oplossing maar is juist medeoorzaak van de ellende. Deze wet sproot voort uit het grijpen (sommigen zeggen: stelen) in de kasreserve door de toenmalige bewindhebbers. De kasreserve is het geld van de burgers. Je kan de burger dan niet kwalijk nemen dat die als reactie hierop een veiligere bestemming van zijn geld zoekt. En de meest voor de hand liggende oplossing is valuta kopen en onder je matras bewaren.Met de Valutawet wilde men valutahandel verbieden in de hoop dat daarmee alles goed kwam. Maar we leven niet (meer) in Venezuela. Je kan met een wet de werkelijkheid niet veranderen. Een wet werkt alleen als die ook draagvlak en vertrouwen geniet. En niet als het leidt tot onzekerheid en chaos.Mensen zullen altijd om verschillende redenen valuta willen kopen of verkopen. Dat moet je niet gaan verbieden, dat drijft ze naar de zwarte markt. En daarmee creëer je juist meer voedingsbodem voor speculatie en manipulatie van de koers.De echte oplossing van het valutaprobleem is daarom het transparant maken en reguleren van de valutamarkt. Laat vraag en aanbod efficiënt elkaar vinden en grijp als overheid in waar nodig. Op deze toekomstige transparante valutamarkt is er geen ruimte meer voor speculatie en manipulatie. Over deze oplossing zwijgt de Valutawet in alle talen.De Valutawet als oplossing presenteren is het lachertje van 2020. Deze wet heeft juist mede gezorgd voor de huidige chaos op de valutamarkt. Laten we in het belang van tenminste 117 kiezers hopen dat de hoofdauteur bewust is van deze eigen gecreëerde bittere nasmaak.Viren Ajodhia ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com