De averechtse werking van de total lockdown

07/06/2021 22:22

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

INGEZONDEN –
Tot 18 juni is er een total lockdown aangekondigd door de regering teneinde de toename van het aantal Covid-19-besmettingen en -doden in te dammen. Hoewel maatregelen noodzakelijk zijn om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, blijkt in de praktijk de total lockdown als maatregel niet effectief te zijn.

De berichtgeving vanuit verschillende mediakanalen liegen er
niet om: lange rijen voor supermarkten en andere zaken,
kilometerslange files, burgers die er alles voor over hebben om een
pak brood te kunnen bemachtigen en ga zo maar door. Helaas houdt de
ellende niet op met deze constateringen, want wat schetst mijn
verbazing: de controleposten die door de minister van Justitie en
Politie zijn ingezet zorgen integendeel juist voor meer ellende
onder de bevolking. Het is alsof er eerder olie op het vuur gegooid
wordt dan dat het vuur gedoofd wordt.

Controleposten met name bij de bruggen hebben een enorme
averechtse werking; behalve het feit dat deze maatregel voor enorme
irritatie zorgt in het verkeer door de ontstane files moet ook
rekening worden gehouden met het sociaal-maatschappelijk effect dat
met deze maatregel teweeggebracht wordt. In dit geval denkende aan
in het bijzonder de dagloners en mensen die voor werkzaamheden of
voor het werk niet anders kunnen dan de brug over te steken om hun
plaats van bestemming te kunnen bereiken. De onoverzichtelijkheid
en de radeloosheid waaronder het volk momenteel zich al bevindt
wordt hierdoor des te groter en indien op dit vlak geen herziening
of verbetering komt zullen de gevolgen voor onder meer deze groep
niet te overzien zijn.

Het doorvoeren van total lockdown als maatregel kan, hoewel
begrijpelijk gezien de huidige omstandigheden als gevolg van
Covid-19, nimmer plaatsvinden zonder vooraf alle zaken “in place”
te hebben om het nodige effect te kunnen sorteren. Optimale
communicatie, coördinatie en goede logistieke voorbereiding zijn
zaken die op orde dienen te zijn, maar zoals zaken er nu voor staan
wordt de indruk in ieder geval gewekt dat dit geenszins het geval
is en dat het wederom de notie van zigzagbeleid van de regering in
toenemende mate versterkt.

Ann Sadi

Lid van De Nationale Assemblee


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname