De afgang van politieke leiders en partijen

Politiek is een machtsmiddel om via een strategisch uitgewerkte verkiezingsstrijd de staatsmacht te verwerven en te behouden. De afgang van politieke leiders en partijen ligt in het feit dat wanneer de staatsmacht eenmaal is verworven, de geleverde bijdrage door de achterban wordt miskend en de inhoud van het gepresenteerde verkiezingsprogramma onherkenbaar is in het gevoerde beleid. Het is overduidelijk dat bij het aanwijzen/behouden van districtscommissarissen en benoemen van personen in de diverse raden van commissarissen de achterban niet is gekend. Dit heeft ernstige beroering teweeggebracht in de samenleving, waardoor koerswijziging onvermijdelijk was, omdat de regering de hete adem van het volk in haar nek heeft gevoeld.Macht is iets als ‘junk food’. Als ‘junk food’ steeds misbruikt wordt om honger te stillen, zal dat leiden tot slechte gezondheid (overgewicht en diabeet) en een vroege dood. Als een politicus (politieke leider) macht misbruikt, zal dat op termijn leiden tot reputatieschade en een vroege politieke dood. Om een vroege politieke dood te voorkomen, gaan politici over tot het ondernemen van oneigenlijke acties om toch aan de macht te blijven. De vele onregelmatigheden die de huidige regering heeft aangetroffen op alle ministeries, kabinetten en instituten, zijn schoon voorbeeld van oneigenlijke acties van regering Bouterse/Adhin om aan de macht te kunnen blijven, maar helaas. Regering Bouterse/Adhin kwam pas aan het einde van hun regeertermijn tot de ontdekking dat niet God ze daar had gezet, zoals ze altijd hebben gepredikt op diverse podia, maar het electoraat. Vermoedelijk dachten ze al die tijd dat bidden tot God de sleutel is tot verkiezingsoverwinning, maar aan het einde heeft God ze wel bewezen dat hij zijn volk niet in de steek laat om verder misleid en bedrogen te worden.Laat wat de regering Bouterse/Adhin is overkomen een waardige levensles zijn voor de regering Santokhi/Brunswijk, tenzij zij maar voor één termijn aan de macht willen blijven. Voor het continueren van regeermacht moet de huidige regering zich bewust zijn van ‘de gans en het gouden ei’ (Production/Production Capability (P/PC) Balance) anekdote. Het gouden ei wordt geproduceerd door de gans, m.a.w. het verkrijgen van regeermacht en de daarmee samenhangende voordelen (gouden ei) is het werk van de achterban (gans). Het dagelijks alleen de meeste aandacht schenken aan het gouden ei (product) zal leiden tot verwaarlozing van de gans (productiemachine), m.a.w. het misbruiken van de verkregen politieke macht (ei) ten nadele van de achterban (gans) zal leiden tot een ernstige verkiezingsnederlaag in 2025 (dode gans). Het beleid mag niet zorgen dat de achterban (gans) gefrustreerd (ziek) wordt en beleidsmakers de rug gaan toekeren (gans gaat langzaam dood).Een politiek voorbeeld waar ‘de gans dood is gegaan’ is bij de Nationale Partij Suriname (NPS). De NPS was een grote en machtige partij mede dankzij de massale ondersteuning die zij kregen van de Marrons (gans). Het systematisch misbruiken van de Marrons als stemvee en miskennen van hun ontwikkelingsbehoeften, heeft gemaakt dat zij de NPS massaal de rug hebben toegekeerd (de gans is dood) met de komst van A Combinatie (AC). Bij de afgelopen verkiezingen heeft de NPS aangegeven dat het huidige kiesstelsel onrechtvaardig is, maar voor mij is dat spijkers op laag water zoeken. Bij de verkiezingen van 2000 heeft Nieuw Front (NF) met 47,5% van de stemmen 33 zetels (65%) behaald. Waar was de NPS toen en was het een ander kiesstelsel?Waar waren Eddy Jozefzoon, Mike Nerkust, Andy Rusland e.a. en wat is hun bijdrage geweest, waardoor Suriname nu een regering Santokhi/Brunswijk heeft? Hun bijdragen hebben zij geleverd aan het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin, waardoor Suriname in zijn bestaansgeschiedenis momenteel door de meest ernstige monetair-financieel-economische en maatschappelijke crisis gaat. Albert Einstein heeft ons geleerd dat je problemen niet kan oplossen met dezelfde intentie/personen waarmee ze zijn gecreëerd! Dit houdt in dat de regering Santokhi/Brunswijk onmogelijk een prudent beleid gaat kunnen voeren ter verheffing van land en volk met dezelfde personen die medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin.Regering Santokhi/Brunswijk onthoudt u dit:Laat aan het einde van uw regeerperiode uw familie, vrienden en kennissen u kwalijk nemen dat u hun persoonlijke belangen ondergeschikt/ondergewaardeerd heeft gemaakt aan het algemeen belang, maar laat het Surinaamse volk voldaan en zeer trots op u zijn vanwege het feit dat u het algemene belang op een zeer waardige wijze heeft gediend tot verheerlijking van land en volk. ‘A betre yu mati mandi, ma yu boto no boro’!Government Santokhi/Brunswijk, do you want to finish like Government Bouterse/Adhin? Please be careful with your decisions! Watch your steps, and good luck on the journey to your destination! I rest my case!Ruben Ravenberg, Ph.D, … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com