Dc’s beginnen vol vertrouwen in het nieuwe jaar

04/01/2021 19:01 – Gilliamo Orban

Het korps districtscommissarissen in augustus vorig jaar bij zijn installatie in de Congreshal. : CDS  
PARAMARIBO – De districtscommissarissen die in augustus werden aangesteld kregen direct bij hun aantreden behoorlijke uitdagingen voor de kiezen. De grootste mag ongetwijfeld genoemd worden de Covid-19-pandemie, die niet alleen de kuststrook, maar ook de grensgebieden en het binnenland trof. Ook het financiële probleem ging aan hen niet voorbij. Maar ze lieten zich niet daardoor – noch door andere zaken die dringend aangepakt moesten en nog moeten worden – ontmoedigen. Integendeel. In gesprek met de Ware Tijd zeggen drie van hen dat ze het nieuwe jaar vol vertrouwen zijn begonnen.
Sherin Bansi-Durga van Saramacca zegt dat de bestuursambtenaren hun reguliere werkzaamheden regelmatig moeten staken of onderbreken om onder meer te controleren of winkeliers de coronaregels naleven. Maar de gebruikelijke werkzaamheden werden zo goed mogelijk voortgezet en bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen werden aangepakt. De Mr. P. Chandishawweg, die voor het district een belangrijke verbinding is en die er zeer slecht aan toe was, is verbeterd.
In de agrarische sector zijn lozingen opgeschoond en sluizen gerenoveerd. Landbouwgrond, zoals de Uitkijkpolder, moet verbeterd worden om de agrarische sector te stimuleren. Aangezien het budget dat dit jaar is vrijgemaakt voor het district niet voldoende zal zijn, zal de Bansi-Durga diverse ministeries betrekken om projecten uit te voeren.
In de ressorten Jarikaba en Calcutta zijn bijkantoren van het districtscommissariaat geopend voor betere dienstverlening aan de bewoners. Zoals eerder door de Ware Tijd vermeld doet het commissariaat via een enquête onderzoek om inzicht te krijgen in onder meer het aantal senioren, het aantal mensen met een beperking en op onderwijsgebied. Op basis van de verkregen informatie zal beleid uitgestippeld of bijgesteld worden.
Voor districtsconmmissaris (dc) Osei Jabini van Paramacca is permanente stroomvoorziening hoge prioriteit. Dit kan volgens hem betaald worden uit het gemeenschapsfonds waarin zitting hebben vertegenwoordigers van het gebied, de overheid en goudmaatschappij Newmont.
De burgervader zet ook in op verbetering van de dienstverlening aan burgers. Een van de zaken die bijzondere aandacht geniet is een einde maken aan de reis van mensen uit het gebied naar Paramaribo, bijvoorbeeld om een dokterskaart te regelen. Dit zal leiden tot besparing van tijd en geld voor betrokkenen. De bedoeling is dat het bestuurscentrum dat al geruime tijd is opgezet in Snesikondre operationeel wordt gemaakt. Geld om de gebouwen op te knappen en te voorzien van permanente elektriciteit is er niet. Jabini wil hiervoor organisaties en bedrijven, zowel in Suriname als in het buitenland benaderen.
Daarnaast wil hij Paramacca meer bekendheid geven, omdat gebleken is dat sommige mensen niet weten waar het gebied ligt. Hij heeft het idée ontwikkeld voor een Paramaccafestival, waarbij de cultuur van de mensen zal worden uitgedragen. Echter, dit plan kan niet worden uitgevoerd door de Covid-19-pandemie.
Jabini spreekt van “een enorme uitdaging” om de mensen van het gebied te wijzen op de noodzaak om zich te houden aan coronaregels. “In het binnenland leven de mensen anders en ze zijn gewend om sociaal contact te hebben of vaker bij elkaar te zijn, maar dat is hun nu niet aangeraden.” De beëdiging van granman Jozef Forster door de regering typeert hij als heel belangrijk voor Paramacca. “We hebben hiermee een aanspreekpunt als we zaken willen bespreken over het traditioneel gezag.”
Ricardo Bhola, die de scepter zwaait over Paramaribo Noordoost, zet voorlopig vooral in op het reorganiseren van het commissariaat. Er zijn onder de vorige regering mensen in dienst genomen die niet bekwaam zijn om de toegewezen taken uit te voeren. “Ik heb mensen moeten overplaatsen naar afdelingen waar ze toch kunnen functioneren, maar niet allemaal hebben dat leuk gevonden”, zegt hij.
Daarnaast hadden sommige mensen privileges waarop zij geen aanspraak maakten. “Zo gingen personen met dienstvoertuigen naar huis. Ik heb dat gestopt, omdat een dienstwagen alleen gebruikt mag worden voor werkzaamheden die vallen onder het commissariaat.” Ook is de dc niet happy dat hij geen financieel verslag heeft gekregen van afgelopen tijd, aangezien de districtsadministrateur kort na het aantreden van Bhola op eigen verzoek is vertrokken.
Intussen gaat de dc door met het verfraaien van de markten in Paramaribo. De Vreedzaam Markt is geschilderd. Hij ergert zich eraan dat achter deze markt criminele activiteiten plaatsvinden, zoals drugsverkoop. Hij zal hieraan een eind te maken, belooft hij. De nagestreefde ordening van de binnenstad zal steeds meer zichtbaar worden en illegale straatventers zullen van de straat worden gehaald.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname