Dc Audrey Hankers: ‘Ik sta open om een bijdrage te blijven leveren aan de opbouw van het land’ – Parbode Sneak Peek – Parbode

In de afgelopen jaren was dc Audrey Hankers een opvallende verschijning onder het districtscommissarissenkorps. De onvermoeibare burgermoeder van het bestuursressort Wanica Zuid-Oost omschrijft zichzelf als een eenvoudige vrouw, geboren en getogen in district Wanica.

Tekst Aidy Agodeba
Voordat Audrey Hankers eind 2016 districtscommissaris werd, zat ze in het onderwijs. Ze heeft wiskunde gestudeerd op het Instituut voor de Opleiding van Leraren, en is ook gespecialiseerd in de vakken Spaans en lichamelijke opvoeding. Ze is vijftien jaar schoolhoofd van een muloschool geweest. Over de switch naar het districtscommissarisschap zegt ze: “Iedereen heeft een politieke kleur of achtergrond. Daarom heeft de Nationale Democratische Partij mij gevraagd of ik deze functie wilde bekleden.”
Hankers zegt dat ze zich behoorlijk heeft moeten inlezen om zich goed van haar taken te kunnen kwijten. Als waardering zou ze zichzelf een zeven geven, omdat het haar, met vallen en opstaan, aardig is gelukt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het district. Ze vond het een uitdaging, omdat er bijna geen geld ter beschikking was. Haar mindset is echter dat menselijk kapitaal belangrijker is. Ze betrok de gemeenschap overal bij en heeft daardoor projecten kunnen uitvoeren. “Ook toen ik in het onderwijs zat, ging ik zo te werk. Andere scholen klaagden, maar ik betrok de ouders erbij en we konden mooie projecten realiseren”, zegt Hankers die benadrukt dat een belangrijk aspect bij samenwerken vertrouwen is. Als de mensen op wie je een beroep doet jou vertrouwen, komt het goed.
Hankers had voor zichzelf onder meer het stimuleren van het ondernemerschap ten doel gesteld. Ze ziet dat men zich over het algemeen richt op het generen van inkomsten, “maar wij waren meer gericht op het bieden van een platform. Zo zijn er in samenwerking met het ministerie van Handel en Industrie trainingen verzorgd met betrekking tot ondernemerschap.” De burgermoeder heeft haar gemeenschap gestimuleerd zelfvoorzienend te zijn. Ze is bij de basis begonnen met de aanleg van zelfvoorzienende tuinen bij de meeste scholen in Wanica. Dit project heeft Hankers, zelf liefhebber van tuinieren (en gymen), in samenwerking met het ministerie van Defensie uitgevoerd. Twee andere projecten die in samenwerking zijn uitgevoerd zijn de Cultuur Caravan en de verfraaiing van de waterkant van Domburg. Die plek is na een volledige metamorfose een toeristische trekpleister geworden. “Verder heb ik achter een ondernemer gestaan voor de opzet van een pakkettenbedrijf. Het is mooi om te zien dat de mensen van Wanica niet meer naar Paramaribo hoeven voor deze dienstverlening.”
Ze merkt op dat ze over het algemeen een goede samenwerking had met de gemeenschap en spreekt haar erkentelijkheid hiervoor uit. Hankers heeft ook een schoon milieu gepromoot, maar dat sloeg volgens haar niet goed aan. Men moet zich meer bewust worden van het milieu, zodat er een gedragsverandering kan plaatsvinden. “Dit kan je niet alleen doen. Je zult daarom de gemeenschap moeten blijven informeren”, zegt ze.
Blijvende aandachtspunten
Hankers is van mening dat de vraagstukken ‘grondaanvragen’ en ‘natte infrastructuur’ blijvende aandacht behoeven. Volgens de dc zijn er in Wanica meer dan tweehonderd zandwegen die bij grote regenval onbegaanbaar zijn.
Lees het hele artikel in het septembernummer van Parbode
………… (Parbode)


Lees verder

Bron: Parbode.com